Vogels en menselijke construcities.

 

Jan Marbus heeft de Hurkende man eens beter bekeken en de Torenvalken maken dankbaar gebruik van dit kunstwerk.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de Boerenzwaluwen is dat ook het geval: 

                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN DAT IS 100  !

In Het Lokvogeltje nr. 41 van december 2019 stond al een verhaaltje over ‘ lijstjes maken”. Het is een leuke toepassing van de drang tot verzamelen wanneer je een opsomming maakt van bijv. alle vogelsoorten die je rond je huis gezien hebt. De normering bepaal je zelf bijv. wat betreft de locatie ( telt hoog over vliegen ook mee?) of herkenbaarheid ( tellen roepende regenwulpen mee, die je wel hoort maar niet ziet?) of tijdvak ( ooit, voor zover je je herinnert, of sinds 1/1/20 )

Toen wij eind februari 2018 ons appartement op 5 hoog betrokken, nam de ijsbedekking van het water voor de deur snel toe. Vanuit de woonkamer zagen we nonnetjes en grote en middelste zaagbekken tussen de ijsschotsen. .

Dat nodigde uit tot vastlegging. En dan is het leuk om een paar maanden later lepelaars op het nest te zien, of enkele casarca’s. De trektijd bracht heel andere verrassingen: dag in dag uit een stroom van graspiepers naar het noordoosten en op sommige dagen vluchten kieviten en goudplevieren. Het volgende voorjaar was er niets van dat alles, vermoedelijk hebben de vogels een andere route gekozen vanwege de wind. De najaarstrek levert nog meer waarnemingen op. Ochtenden achtereen zijn er grote breedfront zwermen met spreeuwen en groepjes vinken. Later komen daar leeuweriken bij. Sommige roepjes zijn onmiskenbaar of waarschuwen voor naderende vogels. Zo kregen we mooi meerdere kruisbekken in beeld die op balkonhoogte voorbij vlogen.  Heel verrassend zijn de passanten die even op het balkon plaats nemen en dan weer verder vliegen. Vanuit onze stoel zien we dan zwarte roodstaart, tapuit, grasmus of sperwer. Soms lukt het dit fotografisch vast te leggen.

Beneden langs de dijk kan ook van alles zitten. Dicht bij het raam zittend scoren we dan dodaars, grote en kleine zilverreiger, oeverloper, waterhoen en op 1 december zat daar een ijsvogel ( vrouwtje) als soortnummer 100 op de totaallijst en nummer 79 voor het jaar 2019. En nu zoeken we nog naar geoorde fuut, kuifduiker of roodhalsfuut , want de mogelijkheden om de lijst aan te vullen zijn groot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gele Knotssprietbladwesp

Zondag 19 mei konden we (12 deelnemers) genieten van een prachtige vaartocht door de Weerribben vanaf Kalenberg. Prima weer, ‘smiddags wat dreigende onweersluchten.

 

Voordat we terug naar huis reden vond ik op straat een stuiptrekkende wespensoort. Hij zag er anders uit dan de huis-en-tuinsoort. Meegenomen dus in een klein loeppotje (altijd handig om zoiets bij je te hebben).


Thuis kwamen Jan en ik er na wat speurwerk op uit dat het een Gele Knotssprietbladwesp moest zijn.
Zeker geen algemene vondst!
Ina Marbus

Bijlage: foto Gele Knotssprietbladwesp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets bijzonders gezien in Flevoland? Geef hier uw waarneming door.

Deel deze pagina