IMG_8833 - versie 3.JPG


De KNNV Lelystad heeft geen aparte werkgroep voor zoogdieren. Wel wordt door veel leden actief bijgedragen aan de verschillende soortgerichte projecten van Landschapsbeheer Flevoland. Daaronder:

  • Inventariseren en monitoring van de Bever (Castor fiber) in Flevoland
  • Inventariseren en monitoring van vleermuizen in Flevoland
  • Waarnemingen van overige strict beschermde soorten zoals de Boommarter (Martes martes)

Verder worden onder leiding van Jeroen Reinhold verschillende andere zoogdiereninventarisaties uitgevoerd. De meest bijzondere meldingen komen terecht in de rubriek "Horen, zien en schrijven" in het Lokvogeltje en deze website.
Personen die willen bijdragen aan deze zoogdierprojecten kunnen contact opnemen met Jeroen Reinhold.

Doe mee met de zoogdieratlas van Flevoland en meld uw waarnemingen op www.waarneming.nl.

Deel deze pagina