Datum: 
dinsdag 17 april 2018 20:00 tot 22:00
Type activiteit: 
Lezing

Dinsdag 17 april / KNNV Nijmegen / 20.00-22.00 uur/ Lezing: De Bastei down under!  en wat wij daarvan kunnen leren.

De Bastei, Waalkade 83-84, Nijmegen.

Toegang niet KNNV/IVN leden 5 euro

 

 

Deze boeiende geologische lezing gaat over de geologie van de Bastei, waarbij we vooral gaan kijken naar de achterliggende gegevens die de aangetroffen geologische ontsluitingen bij de Bastei moeten duiden.

In het Rijk van Nijmegen hebben we allereerst te maken met opgestuwde Rijn- en Maasafzettingen. Een reden om eens te gaan kijken waar deze sedimenten uit bestaan, waar deze liggen en welke type stenen uit het herkomstgebied/stroomgebied van deze rivieren voorkomen; de zuidelijke zwerfstenen, met een knipoog naar de oostelijke herkomstgebieden.

Dan een stukje ijstijdgeologie; op internet circuleren veel plaatjes en wisselende termologiën; Xander gaat wat dieper in op de zin en de onzin die je in deze afbeeldingen aantreft, opgevolgd door stukje stuwwalvorming rondom Nijmegen. Hierbij gaan we een kijkje nemen naar de diverse ijstijden en de rol die deze hebben gespeeld bij de vorming van ons regionale landschap en hebben we het ook over de herkomst van de noordelijke zwerfstenen uit Scandinavië en het transport van deze. Het zal duidelijk worden dat Nijmegen echt niet op de stuwwal ligt maar op de daarnaast gelegen spoelzandwaaier! Aansluitend gaan we langzaam over naar de geologie van de Bastei en een stukje bouwput-geologie, waartoe de diverse ontsluitingen van de Bastei ook toe behoren en nemen we een kijkje naar het grensvlak tussen geologie en archeologie. Tot slot stappen we over naar het gedane onderzoek/veldwerk, de interpretaties hier van en de gedane vondsten die we hopen straks op indrukwekkende wijze in de kelderruimte van de Bastei, zeer dicht op enkele bijzondere ontsluuitingen, te presenteren! Op diverse plekken in het gebouw hebben wij - met heel veel regelwerk- trouwens enkele geologische wanden kunnen bewaren, dit is in Nijmegen nog nooit eerder gelukt! Naast een fantastisch gebouw, kunnen we daar misschien 'live'  ook nog even een kijkje gaan nemen naar een stukje spoelzandwaaier van Nijmegen!

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
De Bastei, Waalkade 83-84, Nijmegen
Kosten: 
niet KNNV/IVN leden: 5 euro
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina