Datum: 
zondag 2 juni 2019 09:00
Type activiteit: 
Excursie - vogels

Zondag 2 juni [9.00-11.00 uur] KNNV Vogelexcursie per fiets in de bebouwde kom van Cuijk.

Bij vogelaars in heel Nederland zijn de Kraayenbergse plassen bekend. Maar ook in de bebouwde kom van Cuijk zijn veel vogels te zien. We proberen in 2 uur Cuijk van noord naar zuid en van oost naar west per fiets te doorkruisen om van zoveel mogelijk soorten te genieten. De variatie aan biotopen zal ons daarbij helpen: water- en weidevogels bij de Maas zoals scholekster en diverse ganzen, slechtvalk en zwarte roodstaart bij de diverse flats, de taluds van de spoordijk met o.a. zwartkop, braamsluiper, grasmus. De parken mogelijk met appelvink, putter. Het gebied van de Messemaker met bosvogels. De volkstuincomplexen met o.a. heggenmus en gekraagde roodstaart.

Vertrek: De ingang van de schouwburg aan de Grotestraat.

Exc leider: Peter Egelmeers. peteregelmeers@hotmail.com

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
De ingang van de schouwburg aan de Grotestraat, Cuijk
Contactpersoon: 
Peter Egelmeers. peteregelmeers@hotmail.com
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina