Datum: 
vrijdag 17 januari 2020 19:30
Type activiteit: 
Lezing

LBG-infoavond op 17 januari 2020 over roofvogels

LBG begint het nieuwe jaar goed met een interessante infoavond op vrijdag 17 januari (19.30 u in dorpshuis De Slenk, De Horst - naast de kerk).

Gerard Müskens komt vertellen over het onderzoek naar roofvogels in het Rijk van Nijmegen en het aangrenzende Reichswald. Dit onderzoek startte hij in 1968 samen met enkele anderen en loopt inmiddels al meer dan 50 jaar. Naast havik, sperwer, wespendief en buizerd zal ook de raaf aan bod komen want deze is de laatste jaren steeds vaker in onze omgeving te zien en te horen.

Meer info bij Paul Leenders (tel. 024 3972405).

Over LBG: Handen uit de mouwen

Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) is de afdeling binnen de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal waarin vooral practisch werk wordt verricht op het gebied van onderhoud en beheer van het landschap. Een keer per maand, op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur steken de vrijwilligers de handen uit de mouwen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het snoeien van struweel, het knotten van bomen, het plaggen van bermen en maaien en hooien op die plaatsen waar geen landbouwmachines kunnen komen. Jaarlijks in november doet LBG mee aan de Landelijke Natuurwerkdag.
Verder organiseert LBG landschapswandelingen door steeds weer een ander deel van de gemeente. Ook worden er in de winterperiode informatieavonden gehouden over een bepaald onderwerp uit de natuur.Wilt u meedoen?

Natuurliefhebbers die graag aan de slag gaan voor het Groesbeekse landschap zijn van harte welkom in de werkgroep Landschapsbeheer Groesbeek (LBG).
Contactpersonen zijn:
Peter Pouwels, tel 024 3974266, p.pouwels@vodafonevast.nl
Paul Leenders, tel 024 3972405 (informatieavonden).
Ook kunt u bij hen terecht voor het aanvragen van een wandeling op verzoek. Voor de organisatie daarvan wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Gijs Looijen (vrijwillig landschapsbeheer), gijslooijen@gmail.com

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
dorpshuis De Slenk, De Horst - naast de kerk
Contactpersoon: 
Paul Leenders (tel. 024 3972405)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina