GEA - Stichting Geologische Activiteiten - Kring Arnhem/Nijmegen

www.gea-geologie.nl
e-mail: bboss@xs4all.nl

  • Werkgroep Gesteentenherkenning

De werkgroep komt iedere laatste dinsdag van de maand om 19.30 uur bijeen in het Depot van het Natuurmuseum Nijmegen, Derde Walstraat 55 te Nijmegen.Informatie bij de Conservator Geologie: Xander de Jong (024-3446556).

Het accent ligt in deze werkgroep op het verwerven van praktische en theoretische kennis en identificatie van de diverse gesteentegroepen, gesteententypen, de minerale inhoud van deze gesteenten en zwerfstenen. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de in het depot aanwezige collectie noordelijke- én zuidelijke zwerfstenen, gesteentemonsters uit West-Europa en zeker ook de aanzienlijke collectie moedergesteenten uit Scandinavië.

De Werkgroep Gesteentenherkenning bestaat uit GEA-donateurs, kringleden en vrienden van het Natuurmuseum Nijmegen.

  •  Werkgroep Paleo (fossielen)

De werkgroep Paleo komt elke laatste maandagavond van de maand om 20.00uur bijeen in het depot van Natuurmuseum Nijmegen, Derde Walstraat 55, Nijmegen.
Informatie: Sjoerd Wendelaar Bonga (024-3580708).

  • Werkgroep Mineralen

De werkgroep Mineralen komt elke derde dinsdag van de maand om 20.00 uur bijeen in zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11 te Westervoort.
Informatie: Diederik van Hoof (0316-844627).

Deel deze pagina