Nijmegen is een stad met vele gezichten. Er zijn mensen die vooral de ligging van de stad waarderen, anderen vinden sommige straten en pleinen leuk, weer anderen, zoals leden van de plantenwerkgroep, zien allerlei onverwachte of zeldzame planten groeien tussen de bestrating en en langs de nieuw aangelegde waterlopen aan de Lentse oever.

Maar Nijmegen heeft nog veel meer onverwachte "gezichten", als je ze maar wilt zien! 

Daarover gaat André Beijersbergen in de komende maanden iets schrijven, de koppeling tussen nijmeegse steen en zijn natuurlijke ontstaanswijze en -plaats. Oftewel de koppeling tussen bouwstenen, geologie en levende natuur.

Omdat deze verhalen steeds enkele kleurenfoto's bevatten, iets wat de convo niet aankan, worden ze als pdf-bestand op de website getoond, telkens wanneer er een convo uitkomt.

 

Deel deze pagina