Gierzwaluwen
De Stadsexcursies Gierzwaluwen van Jochem Kühnen trekken veel publiek.Tijdens de excursie wijst hij op het herkennen van de nestplaatsen van deze bijzondere vogels.
In 2011 heeft Jochem Kühnen de Pluk van de Petteflet-prijs van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie gewonnen met zijn eenmans-initiatief om zoveel mogelijk nestkasten voor gierzwaluwen te plaatsen bij nieuwbouw in Nijmegen en Lent. Op zijn website kun je meer lezen over zijn succesvolle projecten. http://www.xjochemx.nl/gierzwaluwen

Vogelexcursies
In het stedelijk gebied worden regelmatig door Peter Egelmeers meer algemene vogelexcursies gegeven. Omdat er veel tuinen zijn, zijn er verbazingwekkend veel vogelsoorten te vinden. De vogelexcursies zijn meestal op de fiets. Ze staan regelmatig in de agenda. In het gebied Nijmegen, Malden, Molenhoek wordt jaarlijks (soms twee maal) een vogelcursus georganiseerd door de Stichting Bijzonder Werk in Malden i.s.m. Peter Egelmeers. http://www.bijzonderwerk.nl 

Plantenwerkgroep
De Plantenwerkgroep gaat van mei tot augustus op woensdagavond de 'stadsnatuur' in. Gezamenlijk worden planten op naam gebracht, anderzijds wordt de aanwezige flora geïnventariseerd. herbarium@debastei.nl

Akkerhommel in de stad
De resultaten van het eerste bijentelweekend (2012) geven volgens de organisatoren een goede indruk van de meest voorkomende bijen in de Nederlandse tuinen. "Het valt op dat de akkerhommel veel in de stad voorkomt. Op landbouwgronden zijn door overbemesting nog maar weinig bloemen te vinden. De akkerhommel komt daardoor steeds minder voor op het platteland, maar dus nog wel in tuinen en stadsranden", aldus bioloog Roy Kleukers van EIS-Nederland. Hij pleit ervoor om te onderzoeken of er ook andere bijensoorten meer in de stad voorkomen dan op het platteland en in natuurgebieden.

Stadsplanten, Veldgids voor de stad
Ton Denters. Fontaine Uitgevers BV, 's-Graveland, 2004. ISBN 90 5956 075 2
Ook Nijmegen is floristisch onderzocht voor deze gids door o.a. Ton Denters (van oorsprong Nimwegeneur) en Gerard Dirkse. Met name de begraafplaatsen en het Oostkanaalhavengebied worden genoemd.

Flora van Nijmegen en Kleef von Nimwegen und Kleve 1800-2006 (tweetalig)
Catalogus van soorten met historische vindplaatsen en recente verspreiding
G.M. Dirkse, S.M.H. Hochstenbach, A.I Reijerse
met bijdragen van R.-J.Bijlsma, N, Ettema, P. Thissen.
In opdracht van KNNV Afdeling Nijmegen uitgegeven.
Copyright 2007 het zevendal, Mook. ISBN 978-90-76212-07-4

Botanisch profiel Nijmegen
Naast exclusieve soorten uit de Nederlandse flora zoals Mosbloempje, Stijf hardgras en Dichte bermzegge, biedt de gemeente Nijmegen, als grootste stad in dit boek, een schat aan soorten uit een bijzonder onderdeel van de flora, de urbane flora. Hieronder bevinden zich uit tuinen ontsnapte avonturiers zoals Slaapkamergeluk, toevallige gasten die langs de Waal en op industrieterreinen een verblijf vinden zoals Kamferalant en Oosterse raket, en vreemdelingen die van overal in de wereld inburgeren in een plantsoen of tussen de straatstenen, zoals Kransgras, Kalkraket, Schubvaren, Knikbloem, Kransmuur, Gevlamde fijnstraal, Gele ossentong, Behaard breukkruid, Marjoleinbekje en Knobbelklaverzuring.

Botanisches Profil Kranenburg
Schlangenwurz in Kranenburger Bruch und Steifer Augentrost im Reichswald sind seltene Arten, die fast ausschliesslich in der Gemeine Kranenburg gefunden wurden.

Verder worden Beuningen, Lingewaard en Mook/Middelaar als botanische profielen genoemd.

Deel deze pagina