Meer dan 100 jaar geleden is de 'natuurlobby' ontstaan. Nog steeds moeten we opkomen voor het meest natuurlijke dat we hebben, de natuur. Het is geen vanzelfsprekendheid. De bedreiging van wat we hebben kunnen behouden aan natuurlijk landschap is alleen maar weer groter geworden en de natuurlobby heeft een nieuwe wake-up call gehoord. Ze bestaat nu uit een cluster van meer dan 30 Nederlandse organisaties met een hart-voor-natuur. (Zie ook onder WEBLINKS)

Hoe is het eigenlijk begonnen? Jac. P. Thijsse (Maastricht 1865-Overveen 1945) was onderwijzer, begeesterd veldbioloog en begenadigd schrijver betreffende de natuur. Hij en zijn collega en vriend Eli Heimans (Zwolle 1861-Gerolstein 1914) hadden hun missie gevonden, toen in 1904 het unieke 'Naardermeer' werd bedreigd door de gemeente Amsterdam, die er een vuilstortplaats van wilde maken. Thijsse wist Gooise bankiers voor de zaak te interesseren en kon het eerste natuurbeschermingsfonds in Nederland van de grond krijgen. Zo werd in 1905 'De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten' opgericht, nu beter bekend als 'Natuurmonumenten'. In 1901 al hadden Thijsse en Heimans een vereniging voor natuurlijke historie (veldbiologie) opgericht - die nog steeds bestaat. Ja, onze eigen KNNV. Bij haar 50-jarig jubileum werd zij koninklijk. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging telt nu ongeveer 8.500 leden en ruim 50 afdelingen.  http://www.knnv.nl/afdelingenkaart


Deel deze pagina