Datum: 
woensdag 20 november 2019 20:00
Type activiteit: 
Lezing

Deze lezing wordt georganiseerd door de KNNV NW-Veluwe en Vogelwacht N-Veluwe. Voor deze lezing wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd t.b.v. de Marker Wadden.


Dit nieuwe natuurontwikkelingsgebied in het Markermeer is ontwikkeld en wordt beheerd door
Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Het ligt enkele kilometers naast de dijk van Lelystad naar
Enkhuizen en dichtbij de Oostvaardersplassen. Bij wadden wordt meestal gedacht aan zandbanken in
de Waddenzee die onder invloed staan van eb en vloed. Dat is bij de Marker Wadden natuurlijk niet
het geval. Vanaf 2016 worden de (zand)eilanden al druk bezocht door zeer veel vogelsoorten op
doortrek en ook als broedgebied. Op 27 juni werd er zelfs melding van gemaakt dat een IJseend er
gebroed heeft en er werden drie jongen waargenomen! Het is de bedoeling dat het Markermeer,
aanvankelijk een grote modderige plas, een rijk natuurgebied zal worden met een archipel van
eilandjes met wilgenbossen en rietvelden. Ook zal het water visrijker en het land plantenrijker worden.
Het is de bedoeling dat het in de toekomst een groot natuurgebied (meer dan 10.000 ha) zal worden.
Van een medewerker van Team Marker Wadden horen en zien wij graag de nieuwste ontwikkelingen
van het gebied.

Ook kunnen we in het voorjaar van 2020 met een excursie daar zelf gaan kijken.

De lezing wordt gehouden:

De Roef,  Zuiderzeepad 1, Harderwijk

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
vindt plaats in De Roef Zuiderzeepad 1 Harderwijk
Kosten: 
vrijwillige bijdrage evt
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina