Wij vinden carpoolen belangrijk! Daarom rijden we zo veel mogelijk gezamenlijk.
 
 
Berminventarisatie Hierdense Poort
dinsdag 21 mei 2019
Vertrek: Ermelo 13.00 uur, Harderwijk 13.15 uur, Hierden Dorpskerk Zuiderzeestraatweg 149 13.30 uur
Op 21 mei en 13 augustus inventariseren we de berm vanuit Hierden richting de Bloemkampen
in het kader van het project ‘Mijn berm bloeit’ van FLORON en de Vlinderstichting.
In 2017 en 2018 is er door deze organisaties ook al aandacht gevraagd voor de achteruitgang van bloeiende planten in de berm
en de invloed hiervan op de boerenlandvlinders die van de nectar leven.
Een artikel hierover is te lezen op de website van FLORON, geschreven door Edwin Dijksterhuis en Sacha van der Meer.
In dit artikel is te lezen dat veel bermen verruigen, wat blijkt uit het veelvuldig voorkomen van Grote brandnetel.
Schrale bermen met Grasklokje, Stijve ogentroost en Mannetjesereprijs staan onder druk.
Speciaal voor deze campagne heeft FLORON de nectarindex ontwikkeld. Op deze schaal van 1 tot 5 kunnen we aflezen hoe gevarieerd de berm is. Een hoge score betekent een soortenrijke bermvegetatie.
Goed bermbeheer is hierbij uiterst belangrijk, waarbij maaien en afvoeren beter scoort dan klepelen. Hoe staan de bermen in Hierden ervoor? Wat is de nectarscore? In samenwerking met de vlinderwerkgroep gaan we dat tijdens deze inventarisaties vaststellen.
Inlichtingen bij Anne-Marie Fondse, coördinator plantenactiviteiten ( 0341 557276 of 06 12049194)
 
Klapstoeltjesexcursie
zaterdag 25 mei 2019
Vertrektijd: Ermelo 08.45, Harderwijk: 09.00
Houdt u niet van grote afstanden lopen, of kunt u dat niet meer? Speciaal voor u is deze excursie!
We hebben het grote voorrecht om in een omgeving te wonen waar de natuur nooit ver weg is.
Het is niet noodzakelijk om grote afstanden af te leggen voordat er leuke dingen te zien zijn, de waarnemingen liggen voor het oprapen.
Dit geldt al helemaal voor de vogels. Deze ochtend willen we het eens anders aan gaan pakken.
We zullen ons allereerst verschansen nabij de Biezenburcht in de hoek bij het Harderbroek.
Hier staan wat bankjes waar we evt. op en naast kunnen zitten zodat we een prachtig overzicht hebben over dit rietvogelreservaat.
En passant nemen we ook nog de bosvogelgeluiden mee van het bos ernaast.
Daarna zetelen we achter een rietkraag bij de Harderbroek, waarvoor we toestemming hebben gekregen van Natuurmonumenten.
Vervolgens verplaatsen we ons na een tijdje naar het Harderbos bij de Lepelaar plas.
Ook hier bestaat zo’n leuk hoekje binnen zeer korte loopafstand en zitten we met de blik op water en de rug naar het bos.
Houd het gastenboek in de gaten, want het moet natuurlijk wel een beetje redelijk weer zijn.
Noodzakelijke attributen zijn: verrekijker, koffie, een klein maar gerieflijk klapstoeltje en geduld. Onder leiding van: Nico Hoogteyling.
Duur: voor 12.00 uur weer terug in Harderwijk.
Opgave bij Nico: niebrie@solcon.nl  of op nummer 06 20657750.
 
Fotografiewerkgroep Camera Natura
dinsdag 28 mei 2019
Vaste bijeenkomst Locatie: De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk (navigatie Lage Wei 2, Harderwijk) 20.00 tot 22.00 uur.
Het onderwerp van deze avond is techniek en instellingen van de camera o.l.v. Ronald Vossebelt.
Informatie bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl  06 27170437 of Steef Klaassen steef@solcon.nl  0341 414827
 
Vlinderexcursie Elspeetsche heide
zaterdag 1 juni 2019
Vertrek: Harderwijk 13.00 uur, Ermelo 13.15 uur
We proberen in het kader van het soortgerichte inventarisatieproject (zie elders in dit Linnaeusklokje) in ons werkgebied het voorkomen van de Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus in beeld te brengen.
Het is ons bekend dat de soort vanouds voorkomt in deze contreien en zijn benieuwd naar de actuele stand van zaken. De eerste generatie van deze vlinder vliegt nu.
Op 5 augustus staat een zoektocht naar de tweede generatie op het programma.
Uiteraard gaat de aandacht ook uit naar andere vlinders die op ons pad komen. Naar verwachting zal de excursie ongeveer drie uur duren en worden begeleid door Betty Dekker en Harm Werners.
Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291.
 
Dagexcursie weidevogels Eempolder
zaterdag 8 juni 2019
Vertrek: Ermelo 6.45 uur, Harderwijk 7.00 uur
De weidevogelexcursie Eempolder op zaterdag 16 maart is door regen en harde wind vervallen. Deze excursie volgt nu de route van Natuurmonumenten en begint bij de parkeerplaats bij Theetuin Eemnes, Meentweg 131, Eemnes. Deze is bij aankomst (ca. 7.30 uur) nog niet open dus koffie, brood e.d. zelf meenemen.
We lopen dan via het Meentdijkje naar de vogelhut in het Eemmeer. Daarna over de zeer oude, bestrate Zomerdijk door de natte en heel vogelrijke weilanden naar het zuiden. Dan via de Ervenweg terug naar het Theehuis (dat is dan open!).
De totale wandeling is ruim 8 km.
Net als in 2017 hopen we o.a. honderden Kieviten, Grutto’s, Tureluurs, Scholeksters en Kemphanen te zien. Op het Eemmeer en de plassen veel soorten eenden. Deze excursie kan bij slecht weer niet doorgaan.
Opgave uiterlijk donderdag 6 juni bij Hans Fondse jmfondse@gmail.com of 0341 557276, 06 20318064.
 
 
Dagexcursie in het kader van het Emster drieluik
donderdag 13 juni 2019
Vertrek: Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur
Tijdens deze excursie bekijken wij natuur en landschap in de omgeving van Emst via het Loobrinkerpad.
Zie toelichting elders in het Linnaeusklokje. Koffie en lunchpakket mee.
Opgeven voor dinsdagavond 11 juni bij Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.
 
Buiten fotograferen op het Landgoed Tongeren
zaterdag 15 juni 2019
Vertrek: Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur
Start om 9.30 uur op de parkeerplaats aan het begin van het Van Manenspad dat begint op de hoek van de Le Chevalierlaan en de Molenweg te Tongeren, GPS 52°20'52.7"N 5°55'05.5"E.
We gaan dit mooie landgoed met afwisselend landschap met o. a. libellen en juffers o.l.v. Peter Pfaff verkennen. Informatie en inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827
 
Excursie huis en tuin van Ellen Smal en het Leggelderveld
zaterdag 22 juni 2019
Vertrek: Ermelo 8.30 uur, Harderwijk 8.45 uur
Ellen Smal is tot vorig jaar lid geweest van onze afdeling en is na het overlijden van haar man John in Drenthe gaan wonen, vlakbij het Leggelderveld.
Als toelichting op de excursie schreef zij het volgende: ‘Zoals ik in mijn laatste stukje in het Linnaeusklokje schreef, ben ik verhuisd naar Drenthe. Mijn dochter en schoonzoon hebben daar een meer dan 100 jaar oude boerderij gekocht met ongeveer anderhalve hectare grond erbij. Wel wat anders dan het tuintje in Harderwijk waar ik over schreef. Maar er is een grote paddenpoel bij en een stukje bos. Verder deels natte grond. Het was vroeger een weiland waar veel koeien op stonden. Nu staan er twee paarden. Die zijn de reden dat we hier zijn neergestreken. Het beheer van het bos is aan mijn schoonzoon; de poel houd ik bij en we zijn met een moestuin gestart. Maar verder is het beheer wat je noemt extensief. Bij de Cruydthoek heb ik weidemengsels besteld. Ik ben heel benieuwd of daar wat van opkomt. En van Chris Herzog heb ik zaad van de Ratelaar gekregen om te parasiteren op het verwilderde gras. Genoeg te doen hier, maar ik geniet erg van de rust en de ruimte om ons heen.
Met het Leggelderveld op loopafstand, het Blauwe Meer met onwerkelijk schoon water ook dichtbij en aardige mensen in de buurt voel ik me hier al aardig thuis.
Zou het leuk vinden om jullie hier te ontvangen.’ Guido Nijland is lid van het IVN en vrijwilliger in het Leggelderveld. Hij neemt ons mee naar dit bijzondere terrein. Het Leggelderveld is een Natura-2000-gebied dat deel uitmaakt van het Nationale Park Drents-Friese Wold en Leggelderveld. Het gebied is ruim 300 ha groot en de eerste aankopen werden door Natuurmonumenten al in 1957 gedaan. Het gebied was ooit een aaneengesloten heidegebied, waarin door zandverstuivingen hoogteverschillen zijn ontstaan van meer dan 4 meter. Door het steken van turf zijn de veenputten en vennen ontstaan.
Het heidegebied maakte deel uit van de esdorpen Leggeloo en Emster, waarop de bewoners hun schapen weidden. Tegenwoordig wordt het gebied begraasd door paarden, runderen en Drentse heideschapen.
Op de vochtige heide groeien zeldzame plantensoorten, zoals Klokjesgentiaan, Beenbreek, Tengere heideorchis en Veenpluis. Ook Valkruid (Arnica) zou in het gebied voorkomen. En deze laatste soort hopen we ook tijdens deze excursie te zien. Guido kan ons nog veel meer over de herstelpogingen van deze soort vertellen in zijn bijzondere ecologische tuin, vlakbij Ellen.
Koffie en lunchpakket mee. Ellen zorgt voor iets lekkers bij de koffie.
Opgeven liefst ruim van te voren, uiterlijk zaterdag 15 juni bij Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.
Het is volop vakantietijd en bij te weinig deelnemers kunnen we eventueel nog introducées vragen omdat dit een buitengewoon interessante excursie betreft. Anne-Marie Fondse
 
 
 

Ga direct naar

Bovenaan deze pagina

Welkom Alle activiteiten Verslagen Gastenboek Bestuur Contactgegevens  
  Linnaeusklokjes ..... vertelt   Werkgroepen Waarom lid worden?  
  Jaarplan Oude verslagen Fotoboek ANBI-gegevens Aanmelden  
  Vertrekplaatsen Vorige cursussen  Facebook Links    

 

             
             
             
             
             

Deel deze pagina