Wij vinden carpoolen belangrijk! Daarom rijden we zo veel mogelijk gezamenlijk.
 
Vlinderexcursie Elspeetsche heide
zaterdag 1 juni 2019
Vertrek: Harderwijk 13.00 uur, Ermelo 13.15 uur
We proberen in het kader van het soortgerichte inventarisatieproject (zie elders in dit Linnaeusklokje) in ons werkgebied het voorkomen van de Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus in beeld te brengen.
Het is ons bekend dat de soort vanouds voorkomt in deze contreien en zijn benieuwd naar de actuele stand van zaken. De eerste generatie van deze vlinder vliegt nu.
Op 5 augustus staat een zoektocht naar de tweede generatie op het programma.
Uiteraard gaat de aandacht ook uit naar andere vlinders die op ons pad komen. Naar verwachting zal de excursie ongeveer drie uur duren en worden begeleid door Betty Dekker en Harm Werners.
Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291.
 
Dagexcursie weidevogels Eempolder
zaterdag 8 juni 2019
Vertrek: Ermelo 6.45 uur, Harderwijk 7.00 uur
De weidevogelexcursie Eempolder op zaterdag 16 maart is door regen en harde wind vervallen. Deze excursie volgt nu de route van Natuurmonumenten en begint bij de parkeerplaats bij Theetuin Eemnes, Meentweg 131, Eemnes. Deze is bij aankomst (ca. 7.30 uur) nog niet open dus koffie, brood e.d. zelf meenemen.
We lopen dan via het Meentdijkje naar de vogelhut in het Eemmeer. Daarna over de zeer oude, bestrate Zomerdijk door de natte en heel vogelrijke weilanden naar het zuiden. Dan via de Ervenweg terug naar het Theehuis (dat is dan open!).
De totale wandeling is ruim 8 km.
Net als in 2017 hopen we o.a. honderden Kieviten, Grutto’s, Tureluurs, Scholeksters en Kemphanen te zien. Op het Eemmeer en de plassen veel soorten eenden. Deze excursie kan bij slecht weer niet doorgaan.
Opgave uiterlijk donderdag 6 juni bij Hans Fondse jmfondse@gmail.com of 0341 557276, 06 20318064.
 
 
Dagexcursie in het kader van het Emster drieluik
donderdag 13 juni 2019
Vertrek: Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur
Tijdens deze excursie bekijken wij natuur en landschap in de omgeving van Emst via het Loobrinkerpad.
Zie toelichting elders in het Linnaeusklokje. Koffie en lunchpakket mee.
Opgeven voor dinsdagavond 11 juni bij Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.
 
Buiten fotograferen op het Landgoed Tongeren
zaterdag 15 juni 2019
Vertrek: Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur
Start om 9.30 uur op de parkeerplaats aan het begin van het Van Manenspad dat begint op de hoek van de Le Chevalierlaan en de Molenweg te Tongeren, GPS 52°20'52.7"N 5°55'05.5"E.
We gaan dit mooie landgoed met afwisselend landschap met o. a. libellen en juffers o.l.v. Peter Pfaff verkennen. Informatie en inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827
 
Excursie huis en tuin van Ellen Smal en het Leggelderveld
zaterdag 22 juni 2019
Vertrek: Ermelo 8.30 uur, Harderwijk 8.45 uur
Ellen Smal is tot vorig jaar lid geweest van onze afdeling en is na het overlijden van haar man John in Drenthe gaan wonen, vlakbij het Leggelderveld.
Als toelichting op de excursie schreef zij het volgende: ‘Zoals ik in mijn laatste stukje in het Linnaeusklokje schreef, ben ik verhuisd naar Drenthe. Mijn dochter en schoonzoon hebben daar een meer dan 100 jaar oude boerderij gekocht met ongeveer anderhalve hectare grond erbij. Wel wat anders dan het tuintje in Harderwijk waar ik over schreef. Maar er is een grote paddenpoel bij en een stukje bos. Verder deels natte grond. Het was vroeger een weiland waar veel koeien op stonden. Nu staan er twee paarden. Die zijn de reden dat we hier zijn neergestreken. Het beheer van het bos is aan mijn schoonzoon; de poel houd ik bij en we zijn met een moestuin gestart. Maar verder is het beheer wat je noemt extensief. Bij de Cruydthoek heb ik weidemengsels besteld. Ik ben heel benieuwd of daar wat van opkomt. En van Chris Herzog heb ik zaad van de Ratelaar gekregen om te parasiteren op het verwilderde gras. Genoeg te doen hier, maar ik geniet erg van de rust en de ruimte om ons heen.
Met het Leggelderveld op loopafstand, het Blauwe Meer met onwerkelijk schoon water ook dichtbij en aardige mensen in de buurt voel ik me hier al aardig thuis.
Zou het leuk vinden om jullie hier te ontvangen.’ Guido Nijland is lid van het IVN en vrijwilliger in het Leggelderveld. Hij neemt ons mee naar dit bijzondere terrein. Het Leggelderveld is een Natura-2000-gebied dat deel uitmaakt van het Nationale Park Drents-Friese Wold en Leggelderveld. Het gebied is ruim 300 ha groot en de eerste aankopen werden door Natuurmonumenten al in 1957 gedaan. Het gebied was ooit een aaneengesloten heidegebied, waarin door zandverstuivingen hoogteverschillen zijn ontstaan van meer dan 4 meter. Door het steken van turf zijn de veenputten en vennen ontstaan.
Het heidegebied maakte deel uit van de esdorpen Leggeloo en Emster, waarop de bewoners hun schapen weidden. Tegenwoordig wordt het gebied begraasd door paarden, runderen en Drentse heideschapen.
Op de vochtige heide groeien zeldzame plantensoorten, zoals Klokjesgentiaan, Beenbreek, Tengere heideorchis en Veenpluis. Ook Valkruid (Arnica) zou in het gebied voorkomen. En deze laatste soort hopen we ook tijdens deze excursie te zien. Guido kan ons nog veel meer over de herstelpogingen van deze soort vertellen in zijn bijzondere ecologische tuin, vlakbij Ellen.
Koffie en lunchpakket mee. Ellen zorgt voor iets lekkers bij de koffie.
Opgeven liefst ruim van te voren, uiterlijk zaterdag 15 juni bij Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194.
Het is volop vakantietijd en bij te weinig deelnemers kunnen we eventueel nog introducées vragen omdat dit een buitengewoon interessante excursie betreft. Anne-Marie Fondse
 
Excursie Leemputten en het Verbrande Bos
woensdag 26 juni 2019
Vertrek: Harderwijk en Ermelo 13.00 uur, grote parkeerplaats Kasteel Staverden 13.15 uur
Voor velen van ons zijn de Leemputten geen onbekend terrein.
Jaarlijks genieten wij van de talrijke orchideeën die in het gebied voorkomen evenals Beenbreek
en vele andere zeldzame soorten van de natte heide.
Het Verbrande Bos is misschien wat minder bekend. Dit gebied is ongeveer 5 ha groot
en maakt deel uit van het in totaal 740 ha grote landgoed Staverden en het daarbij horende beekdal.
Dit jaar hebben wij toestemming van de Gemeente Ermelo en van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) om beide gebieden te bezoeken.
Ronald van Veen, vrijwilliger bij GLK, zal ons hierbij begeleiden.
Voor de uitgebreide informatie zie het laatste Linnaeusklokje
De kosten voor deze bijzondere excursie bedragen € 5 per persoon.
Er kunnen maximaal 20 deelnemers mee en de excursie gaat door als er tenminste 10 aanmeldingen zijn.
Opgeven liefst ruim van te voren, uiterlijk zaterdag 22 juni bij Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com
 
 
Nachtvlinderinventarisatie de Stakenberg
vrijdag 28 juni 2019
Start inventarisatie: 22.30 uur, verzamelpunt: hoek Stakenbergweg/Schapendrift, Elspeet.
Nachtvlinderen is altijd een spannende aangelegenheid want we weten nooit wat we aantreffen,
zowel op het witte doek als op de bomen die met een licht alcoholisch stroopmengsel worden ingesmeerd.
De coördinatie is in handen van Betty Dekker.
De inventarisatie zal naar verwachting tot 01.00 uur duren, maar het staat belangstellenden vrij om te komen en te gaan.
Houd voor de weersomstandigheden het Gastenboek in de gaten.
Informatie: Betty Dekker, ecdekker@solcon.n l, 0341 706030 
 
Algemene dagexcursie naar de Millingerwaard, waar nieuwe natuur ontstaat
zaterdag 6 juli 2019
Vertrek: Harderwijk 8.15 u, Ermelo 8.30 u, aankomst kerk van Kekerdom 10.00 u
Lengte wandeling: circa 10 km
De wandeling voert door een van de meest dynamische rivierlandschappen van Nederland en geeft een mooi beeld van natuurontwikkeling: van het kale zand van de rivierduinen en de klei-afgravingen tot bloemrijke graslanden en oud ooibos.
Daarnaast heb je goede kans op het zien van bijzondere soorten, zoals Zwarte stern, Bever en Grote zilverreiger en sinds 2014 zit er regelmatig een Zeearend. Ook de Kleine en Grote bonte specht leven er.
De Millingerwaard is ook buiten wegen en paden vrij toegankelijk. Wel grazen er Galloway-runderen en Konikpaarden. Na nat weer kan de Millingerwaard modderig zijn, en kunnen sommige delen van de route onder water staan. De paden zijn soms smal met veel bramen en brandnetels.
Laarzen en een lange broek zijn aan te raden.
Er wordt hier nog tot 2020 gewerkt om ruimte te maken voor de rivier. Zie ook: www.natuurinnederland.nl.
Dit gebied is voor vogelaars zeer interessant en ook plantenliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Er groeien o.a. Watergentiaan, Goudzuring, Zwanenbloem, en Grote waterweegbree. Op het kale zand groeien Pijpbloem, Stekend loogkruid, Smal vlieszaad, Glansbesnachtschade, Duifkruid, Welriekende ganzenvoet, en nog meer moois.
In het grasland groeien bijzondere stroomdalplanten als Brede ereprijs, Sikkelklaver en Geoorde zuring en duinplanten als Middelste teunisbloem en Wilde reseda.
Omdat het een waterrijk gebied is, zijn er ook libellen te vinden: Grote keizerlibel, Glassnijder, Viervlek en verschillende soorten juffers. Waarschijnlijk is dit de beste plek in Nederland om twee nieuwkomers te zien: de Zuidelijke keizerlibel en de Zuidelijke glazenmaker.
In de zomer vliegen langs de dijk vaak vlinders uit het zuiden zoals Koninginnenpage, Oranje en Gele luzernevlinder. Voor meer informatie, zie de film ‘Herinrichtingsproject Millingerwaard’ op https://millingertheetuin.nl (helemaal onderaan de webpagina). Er is onderweg catering. Entree theetuin incl. 1 consumptie kost € 5,00.
Voor meer informatie: Ronald van Veen 06-13464513 of hrvanveen@hotmail.com en Ati Vijge 0341-560901 of awvijge@kpnmail.nl.
Opgave vóór 3 juli bij Ronald of Ati.
 
Avondexcursie Essenburgh, Bloemkampen en weilanden bij Hierden
dinsdag 9 juli 2019
Vertrek: Ermelo 18.45 uur, Harderwijk 19.00 uur, parkeerplaats Essenburgh ongeveer 19.15 uur
We lopen eerst door het Landgoed Essenburgh, daarna door de Bloemkampen en vervolgens over de weg naar het Veluwemeer. Afhankelijk van het weer en de duisternis keren we dan weer terug naar de parkeerplaats.
De vogelgeluiden zijn in het donker anders dan overdag; ook laten vossen en reeën zich in de schemering vaker zien. We stoppen om ongeveer 22.00 uur.
Bij regen/ wind vervalt deze excursie.
Opgave uiterlijk zaterdag 6 juli bij Hans Fondse jmfondse@gmail.com, 0341 557276. 
 
Vlinderexcursie Noordhollands Duinreservaat
zaterdag 13 juli 2019
Vertrek: Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.15 uur
Opgave voor vrijdag 12 juli bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291 of Betty Dekker, ecdekker@solcon.nl, 0341 706030.
De laatste vlinderexcursie in een duingebied vond plaats in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Omdat onze doelsoort dit keer de steeds zeldzamer wordende Bruine eikenpage is, gaan we naar het Noordhollands Duinreservaat bij Bergen aan Zee. In de duinen is een goede kans ook andere niet in onze regio voorkomende dagvlinders, zoals de Kleine parelmoervlinder en Duinparelmoervlinder, te zien.
Naar verwachting zal de excursie ongeveer drie tot vier uur duren en is de begeleiding in handen van Betty Dekker en Harm Werners.
Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291.
Tip: Neem voor deze dagexcursie een lunchpakketje mee en een verrekijker kan bij een vlinderexcursie altijd nuttige diensten bewijzen.
 
Vlinder- en libellenexcursie Rottige Meente
zaterdag 20 juli 2019
Vertrek: Ermelo 9.00 uur, Harderwijk 9.15 uur
Opgave voor vrijdag 19 juli  bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291 of Betty Dekker, ecdekker@solcon.nl, 0341 706030
Het ten zuidwesten van Wolvega gelegen laagveengebied Rottige Meente vertoont veel overeenkomsten met de nabijgelegen Weerribben.
Karakteristieke elementen zijn moerasbos, graslanden, rietlanden, veenheide, trilvenen, ruigte en open water.
Omdat ook hier de Grote vuurvlinder voorkomt, willen we er tijdens het vliegseizoen van deze soort een kijkje nemen. Uiteraard hebben we zoals altijd tevens oog voor andere insecten, die we er kunnen aantreffen.
Het is de bedoeling (een deel van) het zogenaamde boswachterspad te verkennen.
Wellicht overbodig te vermelden, dat het verstandig is waterdicht schoeisel of laarzen aan te trekken. En vergeet het lunchpakket niet.
Naar verwachting zal de excursie ongeveer drie tot vier uur duren en worden begeleid door Betty Dekker en Harm Werners.
Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291.
 
Terrein van Franke en Nelleke Remerie en natuurgebied Heidehoekse Vloed
zaterdag 3 augustus 2019
Vertrek: Ermelo 8.30 uur, Harderwijk 8.45 uur
Ruim 10 jaar geleden hebben Franke en Nelleke Remerie een oude boerderij gekocht in Halle, vlakbij Varsseveld.
Bij deze boerderij ligt 6 ha grond, die toen uit weide en maïsakker bestond. Om het gebied om te vormen tot een natuurparel is de grond van de maïsakker afgegraven en de grond afgevoerd. Er zijn verschillende poelen gegraven. Franke is met recht trots op de ontstane natuur, met bijzondere flora zoals Zonnedauw, Vetblad, orchideeën, Klokjesgentiaan en Dwergvlas.
Wel 15 rode-lijstsoorten hebben er zich inmiddels gevestigd en ook de Boomkikker voelt zich in het gebied thuis. Franke ontvangt ons ‘s morgens met koffie, waarbij hij iets over het terrein en de ontwikkelingen daarin zal vertellen. Daarna gaan we het geheel bekijken en Franke hoopt dan ook van onze kennis te profiteren. Hij kent al wel veel soorten, maar nog lang niet allemaal.
Na de lunch bij Franke (zelf meenemen) zal hij ons begeleiden naar het nabijgelegen natuurgebied Heidehoekse Vloed.
Dit gebied is al wat langer in ontwikkeling. Hoewel het de bedoeling was dat het een wilgen- en elzenbroekbos zou worden, bleken de omstandigheden ideaal voor schraal blauwgrasland en als zodanig wordt het gebied nu beheerd. De vondst van Teer guichelheil en recent ook Vetblad is met recht  zeer bijzonder te noemen. Maar ook soorten als Parnassia, Pilvaren en Draadgentiaan doen de florist watertanden.
Op geschikte avonden is het een kabaal van de Boomkikkers, die zich ook in het gebied thuisvoelen.
Kortom, een excursie om naar uit te kijken.
Opgeven voor donderdagavond 1 augustus bij Anne-Marie Fondse jmfondse@gmail.com, 0341 557276 of 06 12049194. Anne-Marie Fondse
 
Vlinderexcursie De Strokel
maandag 5 augustus 2019
Vertrek: Ermelo 13.00 uur, Harderwijk 13.15 uur
We proberen in het kader van het soortgerichte inventarisatieproject (zie elders in dit Linnaeusklokje) in ons werkgebied het voorkomen van de Bruine vuurvlinder (Lycaena tityrus) in beeld te brengen.
Het is ons bekend, dat de soort vanouds voorkomt in deze contreien en zijn benieuwd naar de actuele stand van zaken. Uiteraard gaat de aandacht ook uit naar andere vlinders die op ons pad komen.
Vorig jaar hebben we hier de Bruine vuurvlinder niet aangetroffen. We hopen dit keer op deze doordeweekse middag op meer succes.
Naar verwachting zal de excursie ongeveer drie uur duren.
De begeleiding is in handen van Betty Dekker en Harm Werners. Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, 0341 356291.

Ga direct naar

Bovenaan deze pagina

Welkom Alle activiteiten Verslagen Gastenboek Bestuur Contactgegevens  
  Linnaeusklokjes ..... vertelt   Werkgroepen Waarom lid worden?  
  Jaarplan Oude verslagen Fotoboek ANBI-gegevens Aanmelden  
  Vertrekplaatsen Vorige cursussen  Facebook Links    

 

             
             
             
             
             

Deel deze pagina