Wij vinden carpoolen belangrijk! Daarom rijden we zo veel mogelijk gezamenlijk.
 
 

Vogelexcursie IJmuiden: Zuidpier en Kennemermeer
zaterdag 19 januari 2019 (hele-dagexcursie)

Vertrek: Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur.
Deze excursie wordt weer georganiseerd in samenwerking met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe. Het is de bedoeling dat we allereerst de 3½ km lange Zuidpier van IJmuiden aflopen en zien welke watervogels er zoal te zien zijn. In januari 2015 hebben we de steeds aanwezige wintergasten, zoals Paarse Strandloper en Steenloper, gezien. Ook allerlei soorten meeuwen zijn altijd aanwezig, misschien wel weer de Grote Burgemeester! Een probleem kan zijn dat bij harde wind, vanaf windkracht 6, de pier niet toegankelijk is. In 2015 kregen enkelen van ons bij matige windkracht een stortbad van overslaande zeedeining op het hoofd.
Daarna lopen we het nabijgelegen Kennemermeer rond. We stoppen de excursie uiterlijk 16.00 uur, De excursie gaat niet door bij slecht of gevaarlijk weer (sneeuw, ijzel, e.d.).
Informatie en opgave uiterlijk donderdag 17 januari 2019 bij Hans Fondse, jmfondse@gmail.com of 0341 557276.

Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
dinsdag 22 januari 2019
De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk (navigatie Lage Wei 2, Harderwijk), 20.00 tot 22.00 uur.
We gaan weer onze foto’s bekijken en bespreken die we de afgelopen periode hebben gemaakt.
Om de foto’s goed te kunnen bespreken, kun je er max. 5 p.p. meenemen.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef Klaassen steef@solcon.nl 0341 41482712
 
Vlinders en rupsen herkennen van foto’s
donderdagavond 24 januari 2019

Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Het Pakhuis, Molenaarsplein 24, Ermelo
Deze avond gaan we vlinders en rupsen op naam brengen aan de hand van foto’s, bij voorkeur op meegebrachte USB-sticks. Iedereen fotografeert wel eens een prachtig exemplaar, maar weet deze niet goed te plaatsen. Neem ze mee, en met elkaar komen we hier dan ongetwijfeld uit met behulp van elkaars kennis, Vlindernet en vlinderliteratuur. We beschikken in het Pakhuis over de beamer met scherm zodat de vlinders en rupsen die voorbijkomen mooi in beeld gebracht kunnen worden.
Geen foto’s, maar toch interesse om deze avond bij te wonen? Ook dan is iedereen van harte welkom!
Inlichtingen bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl of 0341 356291
 
Sleedoornpage-eitjes zoeken bij Nunspeet
zaterdag 26 januari 2019

Vertrek: 9.30 uur Ermelo, 9.45 uur Harderwijk, start: 10.00 uur Veluwemeerkust bij de T-splitsing
Randmeerweg/Bredeweg (Hulshorst).
Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar de eitjes van de sleedoornpage, maar dit keer trekken we hier
een hele dag voor uit. In de winter zijn de sleedoorns nog kaal zodat de takvorken goed onderzocht kunnen
worden op de aanwezigheid van eitjes van de sleedoornpage. De eitjes van deze vlinder zijn zo klein als een
speldenkopje, maar steken wel duidelijk wit af tegen het donkergekleurde hout. In de gemeente Nunspeet
vliegt de sleedoornpage in de late zomer, maar door zijn verborgen levenswijze krijg je hem niet vaak te zien.
Daarom is het zoeken naar eitjes veel lucratiever. We beginnen ‘s ochtends bij de Duintjes langs het Veluwemeer,
daar waar de sleedoorns op de zonkant staan. Tussen de middag pauzeren we bij Betty thuis, waar dan de
meegebrachte lunch gegeten kan worden en de soep klaarstaat. ’s Middags kijken we dan verder in de dorpskern
van Nunspeet. Het is altijd handig om een loep of loeppotje mee te nemen. Deze zoektocht wordt geleid
door Betty Dekker en zal inclusief pauze ongeveer 6 uur in beslag nemen.
Graag even aanmelden bij Betty als je mee wilt helpen zoeken i.v.m. de catering: ecdekker@solcon.nl of 0341 706030
 
Lezing over Beheer
woensdag 6 februari 2019
Aanvang 20.00 uur in Het Pakhuis, Molenaarsplein 24, Ermelo
 Bossen - wie kent ze niet? Heidevelden - wie geniet er niet van?
Wat veel mensen echter niet weten, is dat er een heel verhaal
schuilt achter het beheer van dit soort terreinen. Er wordt niet lukraak gekapt of gemaaid, neen, daar is van tevoren
over nagedacht! Over die wereld, de wereld van het beheren van bossen en natuurterreinen, zal Henk Jan Zwart
iets vertellen. De meeste mensen zijn gefocust op het zichtbare resultaat van beheerinspanningen: welke beesten
lopen of vliegen er, welke planten groeien er, ziet het er mooi uit? Op deze avond kijken we achter de schermen
van het beheer! 
Henk Jan Zwart is beheerder bossen, natuurterreinen en fauna van de gemeente Ermelo.
De toegang is gratis, koffie/thee € 1,00.
 
Fotografiewerkgroep buiten fotograferen: Kasteel de Essenburgh
zaterdag 9 februari 2019
Vertrek: Ermelo 13.00 uur, Harderwijk 13.15 uur en we starten
op de achterste parkeerplaats bij de Essenburgh, Zuiderzeestraatweg 199 Hierden.
Landschaps- en architectuurfotografie maar ook mooie macrodetails.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827
 
Paddenstoelen herkennen van foto's
woensdagavond 13 februari 2019. Aanvang 20.00 uur in het Pakhuis. 
Iedereen die foto's heeft met paddenstoelen erop en graag wil weten hoe die soort heet, kan komen.
We gaan dan samen met enkele paddenstoelenkenners de foto's bekijken en proberen, zo nodig met behulp
van boeken of via internet, de namen te achterhalen. Foto's bij voorkeur op usb-stick, zodat ze getoond 
kunnen worden met beamer op scherm. Maar foto's op telefoon, laptop, tablet of op papier kunnen ook.
En heeft u geen foto's maar wilt u ze wel van anderen zien, dan bent u ook welkom.
Iedereen is welkom, lid of geen lid van de KNNV. Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld. Toegang is gratis.
Voor meer informatie of aanmelden: dick.dooyewaard@gmail.com of tel. 0341 254538.
 
Drie landgoederen- (vogel)excursie bij Elburg
zondagmiddag 17 februari 2019
Vertrek: Ermelo 13.15 uur, Harderwijk 13.30 uur, Elburg parkeerterrein het Schootsveld ca. 14.00 uur.
Deze wandeling gaat over de volgende landgoederen: Old Putten, Zwaluwenburg en Schouwenburg.
Net als jaren geleden parkeren we op het parkeerterrein HetSchootsveld, 8081 CG Elburg-vesting.
Daarna lopen we een stukje langs Elburg en steken de Zuiderzeestraatweg Oost over om naar Old Putten te gaan. In dit gebied waar vroeger een (berucht) middeleeuws kasteel heeft gestaan, staat een aantal zeer oude beuken
waar jarenlang een grote roekenkolonie voorkwam. Daarna lopen we richting buurtschap
Hoge Enk met weilanden, houtwallen en akkers. Een vorige keer waren in februari de Kieviten al heel actief.
We gaan via een fietspad naar het 18e-eeuwse landhuis Zwaluwenburg. In de omgeving zijn oude
boerderijen. Daarna gaan we naar Landgoed Schouwenburg. Dit 19e-eeuwse landhuis heeft een
slotgracht en een parkje. Helaas zijn huis en tuin niet te bezoeken. Daarna gaan we via Old Putten
terug naar Elburg-vesting. Deze excursie gaat alleen door bij geschikt weer.
Opgave uiterlijk donderdag 14 februari 2019 bij jmfondse@gmail.com of 0341 557276.
 
Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
dinsdag 26 februari 2019 De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk
(navigatie Lage Wei 2, Harderwijk), 20.00 tot 22.00 uur.
Het onderwerp van deze avond wordt nog bekendgemaakt.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827
 
Zeevogelexcursie vanuit Schouwen/Duiveland
zaterdag 6 april 2019 Vertrek: Ermelo 7.45 uur, Harderwijk 8.00 uur.
Na een hele rit komen we via Bruinisse (Duiveland) bij de Oosterscheldedijk en de Slikken van Viane.
Dit oude kweldergebied is altijd rijk aan steltlopers en andere watervogels, Zilverplevieren, Wulpen,
Zwarte Ruiters, Groenpootruiters, Steenlopers, Tureluurs, Scholeksters, Kieviten, Grutto’s en Rosse Grutto’s.
Vier jaar geleden was de liefhebber van de Oosterschelde, Ko Bolijn, er nog bij (net als ik geboren in Zierikzee).
Daarna gaan we via de Oosterscheldedijk naar Zierikzee en bekijken daarna de inlagen van de
westelijke Oosterschelde. De Flauwers inlaag, de Wevers inlaag, de Schelphoek en de Koudekerkse inlaag zijn
in het voorjaar zeer vogelrijk. Eigenlijk teveel voor een dag. Ook hebben we daar altijd zeehonden en
soms bruinvissen gezien. Deze excursie gaat door bij geschikt weer.
Opgave uiterlijk donderdag 4 april bij jmfondse@gmail.com of 0341 557276.
 
Cursus Geologie door Leendert de Boer
dinsdag 9 april 2019
Aanvang lezing: 20.00u. Locatie: het Pakhuis, Molenaarsplein 24, 3851 MZ, Ermelo.
De cursus bestaat uit twee delen: een lezing op 9 april en een praktijkexcursie op 13 april.
 "Het ontstaan van landschappen"
Als ik ergens op vakantie ben, zoals bijvoorbeeld Noord-Duitsland, West-Frankrijk, Zwitserland,
maar vooral Nederland, wil ik weten hoe het landschap is ontstaan. Daarvoor zijn bijna altijd
boeken te koop. Steeds blijkt dat de geologie de basis is voor het ontstaan van die landschappen.
Het mooiste is natuurlijk om te weten hoe het landschap in je eigen omgeving is ontstaan. Hoe komt
het dat daar akkerland of weiland is, hoe komt het dat daar een gehucht, een dorp of
een stad is ontstaan? Hoe komt het dat de wegen zo slingeren, hoe komt het dat ze daar liggen?
Hoe komt het dat hier een bos is en dat dit bos nooit gekapt is om er bouwland van te maken?
Hoe komt het dat die beek daar loopt, hoe komt het dat de mens de loop van die beek heeft verlegd?
Altijd weer blijkt dat de mens gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden die door geologische
processen zijn ontstaan. Het landschap, dat hierdoor is ontstaan, bepaalt in belangrijke mate
welke planten en dieren er voorkomen.
De nadruk van de lezing ligt dan ook op de geologie, vooral de periode van de laatste ijstijd (Weichselien)
en de op één na laatste ijstijd (Saalien). Die zijn niet alleen belangrijk geweest voor Nederland
maar voor de hele wereld.
Leendert de Boer is o.a. bioloog, amateurgeoloog en schrijver van de boeken "Landschapsjuwelen" en
"de Over-Veluwe".
Deze cursus gaat alleen door bij voldoende deelname.
Opgave vóór 1 april bij Dorine Buitenweg, 06-19075882 cursus@noordwestveluwe.knnv.nl.
De kosten voor de cursus (= lezing+excursie) zijn € 20,- (niet-leden) en € 15,- (leden), over te maken
naar NL37 TRIO 0338 9474 42 t.n.v. KNNV afd.Noordwest-Veluwe, o.v.v.: Cursus Geologie.
 
Busexcursie Cursus Geologie ( deze busexcursie volgt op de lezing van 9 april 2019)
zaterdag 13 april
Aanvang: 9.00 u. Locatie: parkeerterrein hoek Groeneweg/Dirk Staalweg.
Voor navigatie: Jeugdkant 16, 3851 LE Ermelo.
Bij de excursie, die we naar aanleiding van de lezing houden, ligt de nadruk eveneens op hoe
de twee laatste ijstijden de vorm van onze omgeving hebben bepaald, hoe de mens daar gebruik
van heeft gemaakt en hoe planten en dieren hiervan hebben geprofiteerd.
Onderweg zullen we een paar keer uitstappen en e.e.a. ter plekke bekijken. Ook is er een koffiestop.
Opgave vóór 1 april bij Dorine Buitenweg, 06 19075882 of cursus@noordwestveluwe.knnv.nl.
De kosten voor de cursus(= lezing+excursie) zijn € 20,- (niet-leden) en € 15,- (leden), over te maken
naar NL37 TRIO 0338 9474 42 t.n.v. KNNV afd.Noordwest-Veluwe, o.v.v.: Cursus Geologie.
De excursie duurt 3½ - 4 uur.
 
Fotografiewerkgroep buiten fotograferen bij de Oostvaardersplassen, Lelystad
zaterdag 13 april 2019 Vertrek: Ermelo 8.45 uur, Harderwijk 9.00 uur.
We starten om ca. 9.30 uur bij het Buitencentrum van Staatsbosbeheer, Kitsweg 1 Lelystad.
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827

Dagexcursie in het kader van het Emster drieluik
(zie artikel in het Linnaeusklokje)
donderdag 18 april 2019
Vertrek: Ermelo 8.45 uur. Harderwijk 9.00 uur
Tijdens deze cultuurhistorische excursie in het buitengebied van Emst maken we gebruik
van het uitgezette klompenpad naar Schaveren. De afstand bedraagt ongeveer 10 km.
In een rustig maar gestaag tempo staan we stil bij de lange historie van dit gebied en
beleven we de cultuur en natuur. Indien nodig kan de route verkort worden.
Opgeven voor dinsdagavond 17 april bij Anne-Marie Fondse, tel. 0341 557276,
 mobiel 06 12049194 of per e-mail jmfondse@gmail.com
 
Fotografiewerkgroep vaste bijeenkomst
dinsdag 23 april 2019 De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk
(navigatie Lage Wei 2, Harderwijk) 20.00 tot 22.00 uur.
We gaan een fotowedstrijd houden. Neem 3 afgedrukte foto’s mee 15-18 cm.
We gaan de foto’s anoniem beoordelen en de hoofdprijs is ??
Inlichtingen bij Ria Thijs ria.thijs@planet.nl 06 27170437 of Steef Klaassen steef@solcon.nl 0341 414827

Ga direct naar

Bovenaan deze pagina

Welkom Alle activiteiten Verslagen Gastenboek Bestuur Contactgegevens  
  Linnaeusklokjes ..... vertelt   Werkgroepen Waarom lid worden?  
  Jaarplan Oude verslagen Fotoboek ANBI-gegevens Aanmelden  
  Vertrekplaatsen Vorige cursussen  Facebook Links    

 

             
             
             
             
             

Deel deze pagina