donderdag 8 november 2018
Natuurhistorische rapportages van Veldwijk en ‘s Heeren Loo
 
Heel wat uurtjes hebben onze leden de afgelopen twee jaar in het park van ’s Heeren Loo en op Landgoed Veldwijk doorgebracht om goed inzicht te krijgen in alle planten en dieren die daar zijn. Dat heeft geresulteerd in totaal bijna 47.000 waarnemingen. Verdeeld over meer dan 600 verschillende soorten op ’s Heeren Loo en bijna 1100 verschillende soorten op Veldwijk.
Op basis van al die waarnemingen zijn tevens een aantal suggesties gedaan om de natuur een handje te helpen.
Peter Pfaff gaf een presentatie van de rapporten en de beheersadviezen. Misschien wel de belangrijkste aanbeveling: het mag best een beetje minder verzorgd zijn. Strak waar dat nodig is, maar op andere plaatsen wat meer ruimte voor natuurlijke plantengroei en bloemenpracht. Een aangepast maaibeheer doet wonderen voor de insecten. Ook voor de vogels kunnen maatregelen worden genomen, zoals het aanplanten van besdragende struiken en bomen, het laten staan van dood hout voor de spechten en het ophangen van nestkastjes voor holenbroeders, die relatief weinig kosten en veel effect hebben. Bij nieuwbouw kunnen, als daar vooraf over wordt nagedacht, betrekkelijk eenvoudige maatregelen worden genomen om de vleermuizen te helpen. Aan de hand van een aantal voorbeelden werden deze adviezen toegelicht.
 
Al deze resultaten zijn gebundeld in rapportages, die op donderdag 8 november feestelijk door de KNNV-voorzitter Volkert Bakker konden worden overhandigd aan Rianne van Eijk, de regiodirecteur van ’s Heeren Loo, en aan Alex Polinder, toezichthouder van GGZ/Veldwijk.
Ongeveer 20 mensen van ’s Heeren Loo, Veldwijk en onze vereniging waren hier getuige van, in het mooie Heerenhuus van 's Heeren Loo.
Tot slot liet Lex Groenewold een paar webcamfilmpjes en foto’s zien van zoogdieren, waaronder de Das, de Vos en een zestal soorten vleermuizen, allemaal gemaakt in deze gebieden. 
Al met al een zeer geslaagde afronding van een interessante inventarisatie die uitgevoerd werd in de jaren 2016 en 2017.
 
De rapportage van park 's Heerenloo is hier te lezen.
De rapportage van landgoed Veldwijk is hier te lezen.

Deel deze pagina