dinsdag 30 mei 2017
Resultaat publieksraadpleging Europees landbouwbeleid (Living land)

Onlangs vond een publieksraadpleging van de Europese Unie plaats over het Europees landbouwbeleid. De raadpleging is op 2 mei afgesloten.
Natuurorganisaties in heel Europa voerden daarvoor campagne onder de noemer “Living Land”.
In Nederland werd de raadpleging gecoördineerd door Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland.
Vogelbescherming staat al jaren op de bres voor een ander type natuurinclusieve landbouw via Red de Rijke Weide.
Vanuit onze Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe hebben wij een uitvoerige mening kenbaar gemaakt.
Tegelijkertijd hebben we onze leden onder andere via mailing met als titel “Geef boerenlandvogels uw stem!” opgeroepen
met een “ja tegen een andere/leefbare landbouw” de vijf antwoorden van Vogelbescherming te onderschrijven en op deze wijze de raadpleging te ondersteunen.
Via de website kon van deze antwoorden kennis worden genomen. De respons was groot.
In totaal hebben vanuit heel Europa 258.708 mensen via deze actie aangegeven dat zij een ander landbouwbeleid in Europa willen dan het huidige,
met meer aandacht voor biodiversiteit, natuur, landschap en gezond voedsel.
De actie werd Europees ondersteund door ruim 600 organisaties.
Wij willen hierbij alle de leden die een bijdrage hebben geleverd aan het resultaat daarvoor bedanken!
Overigens was genoemd aantal stemmen ongeveer de helft van het aantal uitgebrachte stemmen van de  medio 2015 gehouden raadpleging.
Toen werd gevraagd  om een duidelijke stem te laten horen om de Europese Commissie te laten weten dat er aan de Europese natuurbeschermingswetgeving
niet getornd mocht worden tijdens de evaluatie van deze wetgeving. Deze wetgeving is namelijk van groot belang voor de instandhouding van de Natura 2000-gebieden in Europa.
Wij vroegen destijds uw stem ook vanuit onze verenigingen. Het aantal stemmen van 520.325 was toen Europees gezien dermate groot dat de uitslag van de raadpleging zwaar heeft meegewogen in de besluitvorming op 7 december 2016 om de Europese natuurwetgeving ongewijzigd te handhaven.
Bovendien wordt er een actieplan opgesteld dat de verbetering van de uitvoering hiervan moet waarborgen.
Het voorgaande geeft aan dat medewerking aan dergelijke Europese raadplegingen zeker zinvol is.

Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep,
Tjalling van der Meer

 Deel deze pagina