woensdag 21 november 2018
Internationale “Birdlife Nature’s Hero Award” toegekend aan Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep

Birdlife International, een wereldwijd samenwerkingsverband van organisaties gericht op vogelbescherming, heeft de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe (VBW) en de afdeling Noordwest-Veluwe van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) de Birdlife Nature's Hero Award 2018 toegekend. 

 

foto: Hans Peeters -  Vogelbescherming Nederland

Namens Vogelbescherming Nederland overhandigde Gert Ottens het bijbehorende certificaat tijdens een gezamenlijke lezingenavond van beide verenigingen in Harderwijk op woensdagavond 21 november aan werkgroepvoorzitter Jaap Schröder. 
De Natuurbeschermingswerkgroep is al meer dan 25 jaar actief met de bescherming van natuurgebieden op de Veluwe en Veluwerandmeren. In de meeste gevallen volstaan voorlichting en overleg daarbij. Soms echter is de gang naar de rechter onvermijdelijk om overheden zich alsnog aan de wet te laten houden, aldus Jaap Schröder bij de uitreiking. Vogelsoorten als Brilduiker, Gierzwaluw en Zwarte Specht profiteerden hiervan, maar de werkgroep is ook druk met leefgebieden van dassen. De vasthoudendheid van de werkgroep heeft de aandacht van Birdlife International getrokken en tot de genoemde toekenning geleid.

Zie ook: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/natures-heroes-2018-nederlandse-vogelwerkgroep-in-de-prijzen

en 

 
Wij feliciteren de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep van KNNV NW-Veluwe en Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe van harte met deze Internationale Award!

Deel deze pagina