donderdag 11 april 2019

Amfibieën overzet 2019

De KNNV NW Veluwe plaatst vanaf 1983 een gaas afzetting van 350 m. langs de Jhr. Dr. Sandbergweg in Leuvenum om overstekende padden, kikkers en salamanders op te vangen die naar de grote vijver van Leuvenum trekken. Deze amfibieëntrek vindt in hoofdzaak plaats eind februari, maart en begin april. Door verdrietige omstandigheden (overlijden van verschillende medewerkers) is deze actie in 2018 vervallen. Met een aantal nieuwe medewerkers is de overzet dit jaar wel weer doorgegaan. We hebben de plaatsing vervroegd van zaterdag 9 maart naar vrijdag 22 februari. Dat dit zinvol is geweest bleek al direct op zaterdag 23 februari toen we de eerste drie padden in de opvangemmers aantroffen. De eerste week van april hebben we nog een aantal Alpen watersalamanders overgezet. De afzetting is weggehaald op maandag 8 april. De overzet resultaten van 2019 en ter vergelijking 2017 (ongeveer dezelfde overzet periode afzetting) zijn:

                Bruine kikker Gewone pad Kleine watersalamander Alpen watersalamander
2019                63                 267                         9                         10
2017                38                 265                         5                           6

 In het verleden is het aantal Bruine kikkers veel groter geweest dan nu. Meestal minstens het aantal padden. De oorzaak hiervan is niet bekend, mogelijk een infectie. In de vijver hebben we wel enorme hoeveelheden eieren (kikkerdril en paddensnoeren) aangetroffen, soms met een dode kikker daarbij. De actie voorkomt het doodrijden van honderden amfibieën omdat deze traag de drukke weg oversteken wanneer het net donker is geworden (en nog met veel verkeer). Overigens kan een kikker- of paddenpaar enkele duizenden eieren voortbrengen. In de zomer gaan amfibieën weer terug (en weer over de weg!) maar de eieren zijn dan afgezet, door de hogere temperaturen zijn ze sneller en de duisternis is veel later (minder verkeer). Je vindt dan zelden een doodgereden exemplaar.

Ik bedank de Gemeente Ermelo (i.h.b. Hans Slijkhuis) voor de prettige samenwerking, de nieuwe mede-coördinator Lynn Knossen (voor o.a. het rooster) en de tientallen medewerkers voor het plaatsen afzetting en het (iedere ochtend) overzetten van de dieren.
Hans Fondse, coördinator amfibieënwerkgroep. 

Deel deze pagina