woensdag 29 maart 2017

Sinds de ontdekking in 1982 dat er in de omgeving van Leuvenum massaal amfibieën werden doodgereden tijdens hun oversteek van het bosgebied naar een vijver aan de overkant van de weg, wordt gedurende een zestal weken in het vroege voorjaar een afzetting geplaatst met behulp waarvan de dieren worden opgevangen.

Deze afzetting is 300 meter lang met om de 10 meter een ingegraven emmer. Komen de dieren uit het bos, dan komen ze via het gespannen gaas in één van de emmers terecht. Volgens een van tevoren opgesteld rooster worden de opgevangen amfibieën iedere morgen overgezet. Door middel van "paddenverkeersborden" worden automobilisten verzocht hun snelheid te matigen omdat de afzetting op enkele plaatsen door toegangswegen naar boerderijen moet worden onderbroken. Een matige snelheid voorkomt ook slachtoffers door minder zuigende werking.

Dit jaar, 2017, vindt deze beschermende activiteit voor het 35e (voor)jaar plaats met de inzet van vele leden van onze afdeling.
Het gaat om de volgende amfibieënsoorten: bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en alpenwatersalamander.
 
 

Deel deze pagina