dinsdag 8 januari 2019
De Franse overheid is voornemens het jachtverbod op de Grutto maar met een jaar te verlengen tot 2020. Daarna wordt het mogelijk weer toegestaan om grutto’s af te schieten. Tot nu toe was het de afgelopen 10 jaar verboden om op de vogel te jagen. Maar het gaat niet alleen om de Grutto. Zo wordt in het noordwesten van Frankrijk ook gejaagd op de Wulp, onze vogel van het jaar 2019.
Nederlandse politici in het Europees parlement willen dat Brussel actie onderneemt tegen de  jacht op weidevogels in Europa. EU-landen zijn immers verplicht in het bijzonder kwetsbare vogelsoorten te beschermen.

Tijdens de uitzending van 30 december 2018 van Vroege Vogels was er aandacht voor een petitie “Stop de jacht op weidevogels”. Hieronder de link naar de  tekenmogelijkheid van deze petitie om de jacht op weidevogels te stoppen.
 
 
De petitie kan worden getekend tot 1 maart 2019, maar wacht niet: teken meteen en zeg het voort! Hopelijk heeft deze petitie hetzelfde effect als de campagne die in 2015 met groot succes werd gevoerd om een uitholling van de Europese natuurwetgeving te voorkomen. Die petitie werd destijds door een half miljoen Europeanen getekend, waaronder veel  leden van onze verenigingen. 
In toenemende mate worden in ons land op verschillende plaatsen activiteiten ontplooid om weidevogels te beschermen en te behouden.  Het kan toch niet zo zijn dat deze weidevogels in andere (Europese) landen ten prooi aan de jacht vallen. Al getekend?

Deel deze pagina