dinsdag 20 juni 2017

                               
                  

  

IVN-Nijkerk,  
KNNV-Noordwest Veluwe ,
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe,
IVN-Noordwest-Veluwe,
St. Natuur- en milieubescherming Putten.

Hoewel het weer er niet heel erg aantrekkelijk uitzag  - bewolkt en regenachtig geweest/voorspeld-  kwamen er toch een kleine twintig deelnemers af op onze gezamenlijke activiteit. Bij de kennismaking bleek er van bijna  elke vereniging wel een groepje aanwezig.  De A. Vogeltuinen op het landgoed Zwaluwenburg in
’t Harde lagen er nog vrijwel “bloemloos” bij,  natuurlijk mede te danken aan de koude vriesnachten van dit voorjaar.
Bij de wel aanwezige planten stond veel informatie, dus hier werd regelmatig even bij stilgestaan, vooral door de mensen van de plantenexcursie. De begeleider van de vogelexcursie ontdekte daar ter plaatse al zoveel vogels en vogelgeluiden, dat deze groep daar direct mee aan de gang ging. Tijdens zijn vlucht in de open lucht  boven de tuinen werd een havik waargenomen en er scharrelden merels op de grond.
Verderop in het bos voegden zich hierbij, uiteraard meestal als eerste gesignaleerd door excursieleider Nico, een groot aantal andere vogels, zoals: tjiftjaf, boomklever, een grote bonte specht die zijn nestgat invloog, winterkoninkje, sperwer, goudhaantje in de naaldbomen, vuurgoudhaantje, appelvink, bonte en grauwe vliegenvanger en groene specht. In het weiland voor het kasteel werd dan nog de vaak niet zo populaire nijlgans  waargenomen. Een hoeveelheid vogels dus, die zonder meer aanleiding geeft tot een goede herinnering aan deze excursie. De ezelsbruggetjes van Nico voor het herkennen van vogelgeluiden droegen daar aan bij……
Na afloop werd er met elkaar nog even koffie gedronken op het mooie terras bij de winkel/zorgboerderij.
Zeker een aantrekkelijke omgeving om nog eens te bezoeken als in de zomer de bloemen ook duidelijk aanwezig zijn.

Julie de Jong (IVN NW-Veluwe)

Achter de wolken schijnt de zon. Met deze hoopgevende gedachte gingen de deelnemers aan de gecombineerde planten- en vlinderexcursie op weg. Voor de floristen vormde deze omstandigheid geen enkele belemmering, maar insecten lieten zich mondjesmaat zien. De landschappelijke schoonheid van het landgoed stond er borg voor dat door iedereen volop werd genoten. De wandeltocht leidde de groep door fraaie bomenlanen. In een van de bomen werd een rond gat ontdekt en iemand was er van overtuigd dat in de holte een spechtengezin huisde. Toen er echter een spreeuw uit vloog moest deze mening bijgesteld worden.
Onderweg werd er ook volop gediscussieerd over de juiste naam en andere wetenswaardigheden van de kruidenvegetatie. Naambordjes in de plantenborders verstrekten in veel gevallen de nodige duidelijkheid, maar waar die ontbraken kwam de deskundigheid van de gids goed van pas. Het bracht bij velen herinneringen boven uit vroeger tijd en sommigen wisten haarfijn uit te leggen dat veel soorten ook heden ten dage volop van nut zijn. Uiteraard niet vreemd als je bedenkt, dat de tuin onderdeel uitmaakt van het erfgoed van de kruidengenezer dr. Alfred Vogel.
Aan het eind van de onderhoudende en leerzame wandeling piepten er zowaar enkele zonnestralen door het wolkendek en konden er toch een paar vlinders worden genoteerd. Zoals altijd hadden (Klein geaderde) witjes niet meer aanmoediging nodig.
De excursie kreeg een verrassend staartje toen in een plantvak een kleine knabbelaar opdook. Een Rosse woelmuis deed zich tegoed aan de bladeren van een ruitplant (Thalictrum aquilegiifolium). Het beestje liet zich uitgebreid bewonderen en zorgde op die manier voor een onverwacht, maar passend slot.  
Harm Werners (KNNV NwVeluwe)                                                                                              
 
Foto’s Julie de Jong/Harm Werners

Deel deze pagina