vrijdag 2 oktober 2020

Een vogelparadijs tussen de A28 en het Nuldernauw, zoals aangekondigd in de Stentor van 15
september 2020?
Wordt de strook land tussen Horst en Nulde door de “Gastvrije Randmeren” een eldorado voor
onder meer riet en watervogels?
Als het aan de plannen van Leisurelands en de Gemeenten Putten en Ermelo ligt zeker wel. Het is de bedoeling voor een uitbreiding van het gebied met loofbos, rietmoeras en een speciaal onderwater bos. Daarbij wordt gebruik gemaakt van water van enkele beekjes, waterloopjes als Volenbeek, Schoonderbeek en De Kronkel. Deze zullen water leveren voor een soort mini delta gebied. Niet zo groot als het wat verder gelegen Delta Schuitenbeek gebied dat door onze clubs (KNNV, IVN Nijkerk,
VBW N Veluwe) in de jaren 2002 – 2009 grondig op broedvogels is geïnventariseerd, maar wel een verrijking van het Nuldernauw voor vogels en vissen. Het wel of niet doorgaan van deze plannen is afhankelijk van het bestemmingsplan van Strand Horst. Indien het doorgaat wordt hiermee begonnen in loop van 2021. Wij zullen als liefhebbers graag gebruik maken van een bijbehorende vogelkijkhut om over het Randmeer(moeras) vogels waar te kunnen nemen. Allemaal heel dicht bij
Harderwijk, Ermelo en Putten.

  

 

Of de uiteindelijke uitvoering van bovengenoemde beloften  werkelijkheid wordt, hangt mede  af van de mate waarin met name gemeente Ermelo uiteindelijk met de Natuurbeschermingswerkgroep van KNNV en Vogelbeschermingswacht tot concrete afspraken weet te komen. Die afspraken hebben betrekking op de vraag wie de uitvoering en daarna het onderhoud voor zijn rekening neemt, wie dat betaalt, wat er precies wordt gerealiseerd en wanneer dit gebeurt. Zover is het echter nog niet. De Natuurbeschermingwerkgroep bewaakt dit zorgvuldig en zal alle documenten, zodra beschikbaar, nauwgezet uitpluizen.

 

KNNV coördinator vogelactiviteiten,
Hans Fondse

Deel deze pagina