Tijdens het 100 jarig jubileun is een boekje gemaakt door Ronald van Harxen "Over heksenkringen, uilskuikens en klotendolken"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK

In de Gagea 147 staat op pagina 4 de uitnodiging voor de presentatie en overhandiging van het Jubileumboek.
De presentatie en de overhandiging door burgemeester Bengevoort is verplaatst naar woensdag 20 juni om 08:30 uur ’s morgens
In de Openbare basisschool Kotten, Meester Meinenweg 14, 7107 AN Kotten. www.obskotten.nl
Op de website is dit inmiddels aangepast en staat het daar juist.

 


 

Jubileumuitgave Gagea 148 

Complete jubileumprogramma

1918-2018:  KNNV afdeling Oost-Achterhoek 100 jaar !!!  Geschiedenis en jubileumactiviteiten
De afdeling Oost-Achterhoek van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging heette tot voor kort KNNV-afdeling Winterswijk. Maar aangezien de afdeling in hele regio Oost-Achterhoek leden heeft, is de naam eind vorige eeuw aangepast.  De afdeling werd opgericht op 29 april 1918. Dit was het gevolg van het feit dat de Vertegenwoordigende Vergadering van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging in december 1917 besloten had om gedurende de Pinksterdagen een aantal excursies te houden in de omgeving van Winterswijk. Men keek naar vogels, planten, insecten, maar met name de geologie trok toen ook al flink de aandacht. De steengroeve was er nog niet, maar in een aantal beken o.a. bij de Stemerdinkbrug in Brinkheurne waren bekende ontsluitingen. De leden kwamen uit het hele land hierheen en men overnachtte destijds in hotel De Klok aan de Wooldstraat, dat lag op de plaats waar nu de textielzaak de Wibra is. Ook in Winterswijk bleken een aantal enthousiaste mensen te zijn, die aan de excursies mee wilden doen.  
 
Vooral mr. A. Th. Ten Houten, die al lid was van de landelijke vereniging en schoolhoofd G.J. Meinen uit Kotten hebben de stoot gegeven tot de oprichting van de Winterswijkse afdeling van de Nederlandse Natuurhistorische vereniging.
 
Het begon meteen al goed met 45 leden, waar later in het jaar nog enkele leden bijkwamen. De excursieverslagen werden gepubliceerd in ‘Natura’, het maandblad van de N.N.V., een blad dat nog steeds bestaat.
 
Opvallend is het grote aantal onderwijsmensen dat in het begin meedeed, liefst 20. Of er toen meer idealisme was dan nu, is moeilijk te zeggen. In die tijd was natuurstudie nog een tamelijk elitaire aangelegenheid. Dit blijkt o.m. uit de beroepen van de overige leden. Artsen, notarissen, fabrikanten, predikanten, de pastoor en enkele gegoede dames vulden hoofdzakelijk de rest van de ledenlijst.  
 
Daarbij vele nog steeds in Winterswijk bekende namen als Wiechers, Roelvink, Meijerink, Willink, Beukenhorst, Schothorst, Krieken en Ten Houten. De gewone mensen hadden in die jaren te weinig vrije tijd en belangstelling. Zij kregen meer vrije tijd na de invoering van de 8-urige werkdag in 1919. In de jaren daarna verschenen de beroemde Verkade-albums van o.a. Jac. P. Thijsse. Zij werden bijzonder populair en mede door deze albums maakten de gewone mensen kennis met de natuur.
 
Over de eerste vijftig jaren van de afdeling Winterswijk weten we niet zo veel, omdat eind jaren zestig een brand bij de toenmalige secretaris het archief vernietigde. Dankzij de voormalige secretaresse mevr. J.H. van der Bij-Scholte is er toch nog iets bekend. Bij de voorbereiding van het 60-jarig jubileum dook zij enkele dagen onder in het archief van het Natuurhistorisch Museum in Enschede en wist bovenstaande gegevens boven water te halen. Mede door haar enorme inzet en activiteit groeide de afdeling, na een daling van het ledenaantal na de oorlog tot ca 25 leden, eind jaren vijftig uit tot ca 90 leden. De laatste jaren schommelt het aantal leden rond de 120.
 
We bestaan dus binnenkort precies 100 jaar. Dit wordt gevierd met allerlei activiteiten:
 
1. 25 februari 2018: Jubileumexcursie langs de geelsterren in ons werkgebied. De bosgeelster (Gagea lutea) komt in de Achterhoek vrijwel alleen rond Winterswijk voor en is het symbool van onze afdeling.

2. April 2018: Een speciale jubileumuitgave van de Gagea met daarin het zeer uitgebreide verslag van de Pinksterexcursie van de  N.N.V. op 19 en 20 mei 1918 naar Winterswijk en een ledenlijst uit die tijd. Deze Jubileum Gagea 148 zal gelijk verschijnen met Gagea 147.

3. 29 april 2018: Jubileumexcursie naar Ratum, waar 100 jaar geleden de eerste excursie naar toe ging. Voor de gebieden vlak bij de grens moest men toen aan de Territoriale militaire bevelhebber van Overijssel en Oost Gelderland vergunning vragen om deze gebieden te betreden. De Eerste wereldoorlog was nog in volle gang! Daardoor (en ook vanwege de smokkel) was het grensgebied verboden terrein!

4. 16 mei 2018: De uitgifte van een boekje over Natuur en erfgoed rond Winterswijk, geschreven door ons lid Ronald van Harxen. Dit boekje kan dankzij subsidies gratis uitgedeeld worden aan de groepen 6,7 en 8 van de Winterswijkse basisscholen en is speciaal op hun niveau geschreven. Op woensdag 18 mei zal burgemeester Bengevoord van Winterswijk het eerste exemplaar op een van de scholen uitreiken. De andere scholen zullen de boekjes de week daarop ontvangen.

5. 27 mei 2018: Deelname met een jubileumstand aan het schaapscheerdersfeest op de Scholtenbrug in Winterswijk. Bij deze stand kunt u als lid of donateur het jubileumboekje tegen gereduceerde prijs afhalen.

6. Juli 2018: Speciale jubileumfietsroute-excursie tussen Lichtenvoorde en Bredevoort langs de rand van het Oostgelders plateau. Deze route zal als fietsroute via de plaatselijke VVV’s worden verspreid. Nadere bijzonderheden in Gagea 149.

7. 22 september 2018: Jubileumbusexcursie voor leden en donateurs naar de botanische tuin in Munster (D). Nadere bijzonderheden in Gagea 149.

8. 15 december 2018: Kerstwandeling rond landgoed Kotmans in Miste. Met midwinterhoorn-blazers blazen we het jubileumjaar uit. Nadere bijzonderheden in Gagea 150.


 

 

Deel deze pagina