AGENDA

Jaarvergadering 2019

 

Agenda jaarvergadering 2019

Locatie: Grote zaal van de Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk, aanvang 20:00 uur.

 

Opening

 

Ingekomen stukken

 

Notulen jaarvergadering 2018

 

Jaarverslag 2018

 

Verslag van de werkgroepen:

Insectenwerkgroep

Jan Stronks/Rob Lanjouw

Mossenwerkgroep

Louis-Jan van den Berg/Fred Bos

Paddenstoelenwerkgroep

Ed Grotenhuis

Werkgroep Natuurbeheer

Plantenwerkgroep

Hermien Toebes

Fred Bos/Louis-Jan van den Berg

 

Verslag van de vertegenwoordiging in de verschillende activiteiten en raden waarin de            afdeling geacht wordt te participeren o.a.:

De Beleidsraad

Ed Grotenhuis

Het Gewest Gelderland Zuid

vacant

Platform Natuur & Landschap Winterswijk

Bernhard Harfsterkamp

 

Financieel verslag 2018

 

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie

 

Begroting 2019

 

10     Bestuursmutaties

  • Algemeen bestuurslid Hannie Waalders is aftredend en herkiesbaar.
  • Secretaris Marije van Weperen is aftredend en niet herkiesbaar.

      Wilma van Lochem heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van secretaris.

Tegenkandidaten kunnen zich melden tot voor aanvang van de ledenvergadering.

 

 

11     Verkiezing van afgevaardigden naar de vertegenwoordigende vergadering.

 

12     Jaarplan 2019

 

 

13     Samenwerking met het IVN

            Stand van zaken op landelijk en regionaal gebied

 

14     Rondvraag

 

15     Sluiting

 

Na afloop volgt er een gezellig samenzijn. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd. We kunnen dan nog eens informeel ervaringen uitwisselen, onderling afspraken maken of gewoon eens lekker brainstormen over de toekomst en mogelijkheden van onze afdeling.

Deel deze pagina