KNNV afdeling Oost-Achterhoek

Agenda jaarvergadering maandag 2 maart 2020

Aanvang 20:00 uur

Locatie:  Grote zaal van de Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk. 

 

 1. 1.              Opening
 2. 2.              Ingekomen stukken
 3. 3.              Notulen jaarvergadering 2019
 4. 4.              Jaarverslag 2019
 5. 5.              Verslag van de werkgroepen:

Insectenwerkgroep                                              Jan Stronks

Mossenwerkgroep                                              Louis-Jan van den Berg

Paddenstoelenwerkgroep                                    Ed Grotenhuis

Werkgroep Natuurbeheer                                    Hermien Toebes

Plantenwerkgroep                                                Louis-Jan van den Berg

Werkgroep thema-avonden met het IVN              Ton Reerink

 

 1. 6.    Verslag van de vertegenwoordiging in de verschillende activiteiten en   raden waarin de  afdeling geacht wordt te participeren o.a.:

De Beleidsraad     KNNV                                      Ed Grotenhuis

Het KNNV Gewest Gelderland                             Vacant

Platform Natuur & Landschap Winterswijk            Vacant

 

 1. 7.    Financieel verslag 2019
 2. 8.    Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 3. 9.    Begroting 2020
 4. 10.   Bestuursmutaties:   

Hannie Waalders (algemeen bestuurslid) is niet herkiesbaar 

Fred Bos is aftredend en niet herkiesbaar  

 

 1. 11.   Verkiezing van afgevaardigden naar de vertegenwoordigende vergadering  van de landelijke KNNV op 4 april 2020
 2. 12.   Jaarplan 2020
 3. 13.   Samenwerking met het IVN 

Zeer belangrijk. Hoe kunnen we in de toekomst verder gaan met onze samenwerking met het IVN? Er zijn verschillende mogelijkheden:

 1. Doorgaan zoals we nu doen.
 2. Besturen samenvoegen. Er zijn plaatsen zoals Assen waar dit al is gebeurd.
 3. Soort fusie. Probleem is de jaarlijkse afdracht naar KNNV en IVN.
 4. Los van KNNV en IVN een nieuwe Streeknatuurvereniging Oost-Achterhoek waar andere natuurclubs zich bij kunnen aansluiten

 

 1. 14.   Rondvraag
 2. 15.    Sluiting

  Na afloop volgt er een gezellig samenzijn. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd. 

Deel deze pagina