Natuurwerkdag Besselinkschans 23 september 2017

Het was prachtig weer en de temperaturen waren goed. Als de zon scheen, kon je goed in het zweet werken. Het waren perken langs het spoor van Winterswijk-Zutphen. Daar waar ook veel toeristische fietsers langs kwamen. Deze stukken zijn in bezit van een landeigenaar, bij wie we al jaren natuurwerkzaamheden verricht vanuit het KNNV.

Dit keer kwam ook een Scoutinggroep uit Lichtenvoorde meehelpen, nl. St. Bernardusgroep. Enkele leiders met ongeveer 15 kinderen van basisschoolleeftijd. Het is heel goed dat kinderen leren om wat voor de maatschappij te doen en discipline bij te brengen. Deze taak was voor de leiding weggelegd om die kinderen te sturen. Ze hebben meer dan een uur meegeholpen om het gemaaide gras op te harken. Als doel van dit harken is, dat er zo min mogelijk ongewenste bemesting komt, waardoor de meer zeldzamere soorten kans hebben om zich daar te ontwikkelen.

Als tegenprestatie van onze club kregen de kinderen o.a. frisdrank met een plak koek.

Achter de tent waar we onze pauzes houden met lekkere koek, soep, koffie thee etc. nuttigen was een klein veldje waar we opslag als opkomende Amerikaanse eiken, berken etc. hebben verwijderd en hierdoor de heide goed kan opkomen. Hierdoor lieten we de eigengemaakte pompoensoep, door Jopie gemaakt, goed smaken.

 Met ongeveer 8 mensen hebben we onder het lekkere zonnetje heel wat werk verricht.

Er zijn ondertussen ook wat tips uitgewisseld voor het bestrijden van hardnekkig ongewenste begroeiingen zoals de Japanse knoopkruid.... Zal deze tips echt helpen om deze invasie van deze exoot in te dammen??

 Rianne Maas          klik hier voor de foto's

Deel deze pagina