Baumberge excursie 5 maart 2016.

Met zeven mensen vertrokken we naar de Baumberge.  Het zicht was vrij slecht. Gelukkig lag er op de weg nauwelijks sneeuw. Het Klooster van Gerleve was, hoewel we er vlak langs reden, nauwelijks zichtbaar. De eerste stop werd gemaakt vlak bij het klooster op de plaats waar een beeld staat ter herinnering aan de evangelieprediker Ludger.

Net ten oosten van Billerbeck werd een rondwandeling gemaakt langs een aantal bronnen van de Berkel. Daar lag nog een behoorlijke laag sneeuw.  Het elzenbos stond vol met sneeuwklokjes. Gelukkig werd ook nog het ongevlekte longkruid gevonden. Op meerdere plekken zagen we een rode bekerzwam. In de eerste helft van de vorige eeuw was de Berkel zo hoog opgestuwd, dat er een zwembad ontstond. Beneden de stuw net boven een voorde vonden we o.a. diknerfmos, een soort, die ingekapseld wordt door kalkafzettingen van het Berkelwater. Over de waterkers in de Berkel flitste nog een ijsvogel voorbij.Tegen het middaguur even koffie met taart in Havixbeck. De dames konden daar het toilet gebruiken. Na de koffie konden we even kort in het zandsteenmuseum in de buurt rondkijken.

De tweede wandeling was een wandeling langs droogdalen, oude groeves in een fraai heuvelachtig landschap. een leuke vondst in een akker was de grote leeuwenklauw, zowel in Nederland als in Duitsland een zeldzame soort. Het zicht was intussen veel beter geworden. In de bossen vonden we oude landweren terug, overblijfselen uit onveiliger tijden. Het einddoel was de Bombecker Aa een beek in een steil dal met een aantal bronnen aan de voet van de helling. Hier ergens gleed Fred uit met vervelend gevolg.

Stroomafwaarts in een bos met bosgeelsterren bevinden zich een paar kleine watervalletje van kalktuf. Deze kalktuf wordt nog steeds in het kalkrijke water van de Aa gevormd.

Al met al een geslaagde excursie.

Baumberge, Klik HIER voor de foto's

Deel deze pagina