De KNNV Oost Achterhoek is vanaf 1 januari 2010 door de Nederlandse Belastingdienst erkend als ANBI-vereniging.

1. Officiële naam
KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
NATUURHISTORISCHE VERENIGING, afgekort KNNV en/of KNNV, VERENIGING VOOR VELDBIOLOGIE. Opgericht dd: 29 april 1918

2. RSIN of fiscaal nummer: 821207647
    Kamer van Koophandel: 40103821

3. Post- of bezoekadres

Statutair is de Vereniging gevestigd in Winterswijk. 


Frans Halsstraat 18, 7103 AN  Winterswijk.

telefoon 0543-450751 mobiel 06 24424995

email: marijewep@hotmail.com

4. Doelstelling
Volgens de statuten:
"De vereniging heeft als doel:
a. het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis;
b. het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging;
c. het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin".

5. Beleidsplan

Voor de hoofdlijnen van ons beleidsplan verwijzen we naar het Jaarplan.

6. Bestuurders
Voorzitter: Ed Grotenhuis
Secretaris: Marije van Weperen
Penningmeester: Ron Krabben
Natuurhistorisch secretaris: Fred Bos
Lid: Hannie Putto-Waalders

7. Beloningsbeleid
In de statuten van de KNNV is niets vastgelegd over beloningen.

8. Activiteiten
Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen we naar het Jaarverslag.

9. Financiën
Voor een financiële verantwoording
 verwijzen we naar het Financieel verslag.

 

 

 

Deel deze pagina