En dan....

 

Dan sta je in theater De Storm,

De zaal is bommetje vol, vrienden en bekenden schudden elkaar de hand, drinken koffie met wat lekkers, burgemeester Joris Bengevoort, in vol ornaat, loopt wat rond en kijkt of hij de mensen ziet die hij moet hebben, deze hebben allemaal een oranje corsage opgespeld gekregen, dan kan het niet fout gaan.

Kijk voor een impressie ***** KLIK HIER *****

Fred werd ridder. Waarom?

Maar het kwam onverwacht voor Fred dat hij vandaag een van de mensen was  die geëerd werden met een onderscheiding.  Maar waarom? Nou, je kunt wel zeggen dat Freds leven tot nu toe in het teken van de natuur heeft gestaan en hij heeft wat voetsporen achtergelaten”. Hij is door onze afdeling voorgedragen om verschillende redenen:
1.    Hij is al bijna 50 jaar lid van de Bryologische en Lichenologische werkgroep van de KNNV, waarvan hij ook 13 jaar in het bestuur heeft gezeten.
2.    Hij is ca 20 jaar lang reisleider geweest voor de ARC van de KNNV o.a. naar IJsland.
3.    Hij is 16 jaar districtscommissaris geweest voor de FLORON, interim penningmeester en zes jaar secretaris.
4.    Daarbij is hij de laatste jaren coördinator van de mossenwerkgroep van onze afdeling en sinds kort ook van de plantenwerkgroep van onze afdeling.
5.    Sinds 2015 zit hij ook bij ons in het bestuur als natuurhistorisch secretaris.
6.    Maar het belangrijkste is dat hij de redder mag worden genoemd van de roggelelie. Een unieke soort van de zandgronden in Drenthe. De bollen werden vroeger door arme boeren gerooid en als bijverdienste in de dorpen verkocht. In Nederland compleet verdwenen. Alleen nog hier en daar in tuinen in dorpen in Noord-Nederland te vinden. Hij kende deze plant vanuit de tuin in zijn ouderlijk huis in Drenthe en heeft hier vanaf 1980 onderzoek naar gedaan. 1986 was zijn eerste publicatie hierover in de Natura, andere zijn daarna gevolgd.
Sinds 2007 actief in Govelin (D). Heeft in hoge mate bijgedragen aan behoud van de laatste overblijfsel van oude graancultuur waarin de roggelelie voorkomt. Vroeger in Nederland in Drenthe. Nu dankzij zijn inspanningen weer in Drenthe geherïntroduceerd.
Tijdens zijn onderzoek ontdekte hij dat er bij Govelin, niet ver van de Elbe bij Hitzacker in Duitsland nog bij een oude boer een laatste restant was van deze oude graancultuur met roggelelie. Fred Bos heeft in een gesprek met de minister van Niedersaksen die hier op werkbezoek kwam, de minister kunnen overtuigen van het belang van deze unieke locatie. Daardoor heeft het een voorlopige beschermde status gekregen. Anders was ook deze akker het slachtoffer geworden van de overmachtige maiscultuur, waarmee je zo goed kunt stoken voor de groene energie.
Voor de postzegel in 1994 in de serie van sterk bedreigde plantensoorten leverde hij vrijblijvend de foto’s. In Duitsland werd de ‘’Feuerlilie’’ in 2006 in de bloemenserie opgenomen.
Dit is dan ook van internationaal belang. Reden waarom hij ook Ridder is geworden.
7.    Er zijn nog wel meer redenen op te noemen: In zijn NJN-tijd was hij al voorzitter van de sjocgroep. Hij zat 8 jaar in het bestuur van de NTKC: Ned. toeristen kampeerclub; gespecialiseerd in eenvoudig kamperen in natuurterreinen als terreinbeheerder. Hij zat in de vorige eeuw in de schoolcommissie biologie in Winterswijk waaruit later met de KNNV werkgroep Natuur en Milieu-educatie het CNME-centrum De Huusker is ontstaan. Hij was/is actief in Het Levend Archief, een project dat zich focust op het verzamelen, opkweken en opslaan van zaden van inheemse plantensoorten met als belangrijkste aspect dat het materiaal van Nederlandse oorsprong is.

 

Deel deze pagina