Een gezellige avond over Vogels Herkennen met Jacques Groefsema.
Verslag van de thema-avond van 8 maart 2017 in De Huve te Eibergen.

Bij binnenkomst draait meteen een fijne video over de ijsvogel op het scherm, we hoeven ons niet te vervelen. Het entree biljet voor de avond is een consumptiebon voor koffie of thee en de meeste bezoekers wisselen die gelijk om voor hun kopje koffie. Gezellig.
Als de avond start, zijn er 49 toehoorders in de zaal.

Jacques stelt zich voor. Op jonge leeftijd werd hij lid van de Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie (ACJN),  afdeling Ede. Afleiding met computers of mobieltjes bestond nog niet. Vogels bestuderen werd een grote liefhebberij voor hem en dat is zo gebleven. Eerst nog alleen in Nederland, waarbij vooral kampen op Vlieland indruk maakten met andere vogels op het wad en bij het strand. Daarna naar de Camargue om trekvogels te bestuderen. De laatste jaren herhaaldelijk naar Oeganda, waar weer een totaal andere rijke vogelwereld wacht om gekend te worden.

Jacques kondigt aan dat hij bij voorkeur veel interactie met het publiek wil en zo zal het deze avond ook gaan. Hij stelt vragen, lokt vragen uit en heeft zijn laptop om kleine filmpjes, vogelgeluiden en beelden op te roepen, op verzoek of als illustratie bij zijn betoog.
Zo wordt het een leuke avond met ook veel antwoorden uit het publiek. Het blijkt steeds weer: het is niet alleen fijn om nieuwe dingen te horen, maar ook om je kennis bevestigd te krijgen. Tenslotte is elk voorjaar buiten ook zo’n test: ken ik de vogels nog, kan ik al die geluiden uit elkaar halen?

Welke vogels horen we het eerst in het vroege voorjaar?
Hebben jullie de grote lijster al gehoord? (geluid klinkt: een verre weemoedige roep).
Is de heggenmus met zijn hoge geluidjes je al opgevallen?
Of de trekvogels: kramsvogel  (typisch gedrag: 2 stapjes en dan weer rechtop zitten) en koperwiek (‘s nachts overvliegend met een hoog geluid)?
Roofvogels, die benaming gebruikt hij noch maar, gaan heel vroeg in het jaar al aan de leg.
Maar de boomvalk die zich voedt met libellen is dan weer een uitzondering.

Wat kun je het beste doen als je vogels wilt leren herkennen?
Niet hard doorlopen, maar een tijdje ergens blijven staan of gaan zitten. Nadat eerst de geluiden stilvallen, hervatten de activiteiten van de vogels zich en kun je ze onopvallend bekijken en beluisteren. Lastig is wel dat de meeste vogels een heel arsenaal van verschillende geluidjes hebben.
Verrekijker en vogelboek, bijvoorbeeld Pettersons Gids voor Europese vogels, helpen je verder. Of een applicatie op je mobiel.

Je moet natuurlijk opletten welke vogels bij welke biotoop behoren. Dat is kennis die je langzaam opbouwt en die is dan behulpzaam met het determineren.
Let ook op hoe de vlucht is, waar ze bij voorkeur gaan zitten, kortom: kenmerkend gedrag.
De groene specht met zijn schelle lach vind je vaak foeragerend op de grond. De heggenmus   zit altijd laag tussen de struiken. De boomkruiper klimt rap omhoog langs de stam, vliegt omlaag en begint weer aan de klim. Etc., etc.

 Probeer ook de kenmerken van het silhouet in te prenten: dikke of spitse snavel, oogstreep, vleugelstreep, grootte, lange of korte staart, kuif, borsttekening.

We hebben halverwege een koffiepauze en gaan daarna door met vragen van het publiek.
Antwoorden komen ook uit het publiek of van Jacques, gewapend met zijn laptop.
Geluidjes:
Braamsluiper: tettettet, je ziet me niet.
Grasmus:  kort en schel, let op het witte keeltje.
Fitis: het hoge vraaggeluidje, hoog in de boom.
Lijkt precies op de tjiftjaf, die twee weken eerder terug is, maar die duidelijk zijn eigen naam zingt.
Dat zijn zo maar wat voorbeelden van wat we hoorden.

Als tegen 22.00 uur de vragen stilvallen, bedankt Jacques zijn publiek voor de aandacht en bedankt Ben de spreker voor de gezellige avond. We hebben een echte liefhebber aan het woord gehad met een grote veldkennis.

Deel deze pagina