Vandaag waren er 32 belangstellenden op deze excursies over landgoederen af gekomen. Rond Winterswijk liggen veel landgoederen. Veel daarvan zijn al heel oud. Ze kenmerken zich o.a. door oud geboomte. De meeste zijn halverwege de 19e eeuw ontstaan toen de markegronden verdeeld werden. De scholtenboeren maakten van hun machtpositie gebruik door zich veel van deze markegronden toe te eigenen. Veel kon nog niet ontgonnen worden; er waren te weinig pachters en velen van hen vertrokken ook naar de Verenigde Staten. Daar hoopte men een beter bestaan op te bouwen. Hier werd je van een dubbeltje nooit een kwartje. Ook godsdienstige kwesties speelden mee. Op de verworven grond werden toen bomen geplant. Hout was een belangrijk en kostbaar bezit. In de loop der jaren zijn hier gebieden met hoge natuurwaarden ontstaan. We konden hiervan de mooie oude beuken- en eikenbossen zien, de houtwallen en de oude essen die in dit landschap horen.
Maar ook in onze tijd ontstaan landgoederen. Met name door het streven van de overheid om meer variatie in het landschap te krijgen, is het stichten van nieuwe landgoederen bevorderd. Rond Winterswijk zijn verschillende voorbeelden te zien. We bekeken het nieuwe landgoed van Henk Berenschot. Vroeger varkensboer met ca. 220 zeugen en 2000 vleesvarkens. Na een grote uitbraak van de varkenspest maakte hij gebruik van een gunstige regeling om zijn bedrijf te beëindigen. Hij besloot het over een andere boeg te gooien en van de grond een landschapspark te maken. Twee dingen zaten hem mee; ten eerste het feit dat vlak onder de oppervlakte Miocene zeeklei lag. Er zijn ontzettend veel vondsten gedaan die o.a. beschreven worden in het KNNV uitgave uit 1984 van A.W. Janssen over de Molusken uit het Mioceen van Winterswijk-Miste. Het voorstel van de heer Berenschot om een informatiecentrum met vondsten te combineren met dit park vond bijval. En dus de bevordering van nieuwe landgoederen. Zo kwam dit landgoed tot stand.
Wat konden we hiervan zien? Het informatiecentrum met geologische vondsten natuurlijk, maar ook een afwisselende beplanting, o.a. een nat stuk bij een beekje dat omgelegd weer een natuurlijker loop kreeg, houtwallen, akkers met akkeronkruiden en een nat heideveld. De werkgroep Natuurbeheer van onze KNNV afdeling helpt hier ieder jaar mee om de opslag van berken, wilgen e.d. weg te halen. Ook is er het bekende Schrieverspad. Achterhoekse dialectschrijvers krijgen hier een eigen plek. Er werden in het begin in december 2004 20 bomen gepoot. Ieder kon van te voren zijn/haar eigen boom uitzoeken. Het begin van het Schrieverspad. Ieder jaar worden er gem. 5 nieuwe bomen door andere/nieuwe schrijvers - en voor het Achterhoekse dialect belangrijke personen - aan toegevoegd.
Doordat het een wandeling was, kon niet alles wat waargenomen werd gedetermineerd worden. Je kon wel het verschil goed zien tussen de het aangelegde natuurgebied en de graswoestijn er rondom heen. Akker- en weideplanten als korenbloem en boterbloem waren daar alleen te zien in de smalle bermen langs de wegen. Maar ook in het natuurgebied was niet alles zo echt als het lijkt; je kon aan planten als kleverig ogentroost, duizend guldenkruid, een vreemd soort lavatera, bladrammenas, boekweit en phacelia goed zien dat er gezaaid was. Wel heel mooi voor bijen en patrijzen! Het was mooi weer en boven de velden vlogen honderden vlinders o.a. bruin zandoogje, koevinkje, koolwitje, citroenvlinder en atalanta. Langs de wegen vonden we ook o.m. brede wespenorchis, valse salie, zwarte toorts en een paar mooie exemplaren van de stalkaars. Klik hier voor FOTO'S
Na een periode van droogte was het afgelopen week gaan regenen en waren ook een aantal paddenstoelen te zien o.a. grote viltinktzwam, glimmerinktzwam, eekhoorntjesbrood, dikrandtonderzwam, zwartrode russula en wat andere ondefinieerbare soorten. Al met al een mooie middag!
Ed GrotenhuisDeel deze pagina