Datum: 
vrijdag 23 augustus 2019 20:30
Type activiteit: 
Excursie

Vleermuisexcursie Nacht van de vleermuis 2019

Vleermuiswerkgroep Groningen organiseert i.s.m. Natuur- en Milieufederatie Groningen, IVN Westerwolde-Oldambt, KNNV Oost-Groningen en Club Oldambtster Groen een Vleermuisexcursie vanwege de “Nacht van de Vleermuis 2019” op vrijdag 23 augustus in Winschoten

De excursie start om 20.30 uur bij het Sterrebos, hoek Bossingel-Secretaris Heikenslaan.
Het Sterrebos in Winschoten is zeer structuurrijk en deels vochtig bos. Het bestaat uit veel oude bomen en struiklagen met daartussen watergangen en enkele vijvers met hun  oevers. Die gevarieerde opbouw van het bos is erg aantrekkelijk voor vleermuizen. Ze vinden er veel voedsel. In oude bomen kunnen sommige soorten hun jongen grootbrengen. Vleermuizen die we vaak aantreffen -horen èn zien- zijn de Gewone dwergvleermuis, de Laatvlieger en de Watervleermuis. Misschien horen we ook nog de Ruige dwergvleermuis. Deze vleermuisrijkdom valt op in de verder betrekkelijk vleermuisarme bebouwde kom. Voorts laten we ons verrassen door andere geluiden en verschijnselen uit de natuur.

Het Sterrebos of Wandelbos is een oud parkbos dat ligt op een Garst, een keileemrug ontstaan in de voorlaatste ijstijd meer dan 100.000 jaar geleden. Het gebied, de zogenoemde Mainte, strekte zich uit van Hoogklei tot aan Sint Vitusholt. Het was een woest en onontgonnen gebied; het was op de voor water slecht doorlaatbare bodem slecht boeren. Leem werd hier gewonnen voor het bakken van klinkers, dakpannen en draineerbuizen in de tichelwerken (steenbakkerijen). In de winter van 1826-1827 nam predikant Steringa Kuiper het initiatief om in een werkverschaffingsproject het woeste en doorgraven gebied in een Wandelgebied om te laten vormen. In 1907 werd het Wandelbos ingericht volgens de inzichten van L.A. Springer. Die structuur is nog steeds aanwezig in wat nu meestal het Sterrebos wordt genoemd.

Na een korte introductie over de vleermuis om 20.30 uur gaan we onder leiding van Aart Jan Langbroek op excursie tot ongeveer 22.00 uur. De excursie is voor alle leeftijden.
Kosten: volwassenen € 3,00; kinderen € 1,00.
Aanmelden: Het aantal deelnemers is beperkt in verband met het aantal beschikbare begeleiders en detectoren. Deelname kan daarom uitsluitend na aanmelding vooraf, dat kan t/m donderdagmiddag 22 augustus 12.00 uur via info@nmfgroningen.nl  of via contact met Aart Jan Langbroek: 06-12529661/aartjan@langbroek.net


NB: Vleermuizen houden niet van regen. Als er veel regen verwacht wordt, wordt de excursie afgezegd.


Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Winschoten
Kosten: 
€ 3,-
Contactpersoon: 
Aart Jan Langbroek
Vindt plaats in: 
Geschikt voor kinderen: 
Ja

Deel deze pagina