vrijdag 31 juli 2020

Secretaris / Redacteur De Composiet / Websitebeheerder / Stand- en promotiehulp / Cursusleider / Coordinator werkgroep / Exursieleider / Tuinambassadeur /

De afdeling is op zoek naar leden die vrijwillig willen helpen in de organisatie van de vereniging.

SECRETARI m.i.v. 2021. Het gaat vooral om het schrijven van de notulen van de jaarvergadering en instemming / meedenken betreft overleg over de onderwerpen van de afdeling. De secretaris kan zich inzetten naar gelang hij of zij zelf de voorkeur heeft.

BESTUURSLEDEN per direct.  Ondersteuning van de afdeling en het gewestelijk en landelijk bestuur.

REDACTIELID De Composiet per direct. Om het afdelingsblad voor de afdeling te vertegenwoordigen.

WEBSITEBEHEERDER per direct. Onderhouden van de webpagina en het volgen van een bijbehorende gratis nieuwe cursus.

STAND- EN PROMOTIE HULP per direct. Helpen met ontwikkelen van promotiemateriaal, het opbouwen, inrichten en afbreken van de stand, PR-materiaal verspreiden enz.

CURSUSLEIDER per direct. Iemand die een (natuur-) cursus wil geven tegen een kleine vergoeding.

COORDINATOR werkgroep per direct. Voor de tuingroep of voor een zelf op te richten groep.

EXCURSIELEIDER per direct. Door het natuurterrein De Zumpe of naar eigen voorkeur.

TUINAMBASSADEUR per direct. Voorlichting geven in het onderhoud van een 'natuurvriendelijke' tuin en/of het opzetten van 'natuurvriendelijke' activiteiten, evt. met Operatie Steenbreek.

 

  

Deel deze pagina