Datum: 
zondag 12 augustus 2018 08:30 tot 12:00
Type activiteit: 
Excursie

 

Op zondag 12 augustus organiseert de KNNV/IVN afd. Roosendaal een wandeling o.l.v. een natuurgids door de Noordpolder, gelegen aan de voet van de Brabantse Wal, in Ossendrecht.

 


Dit oude poldergebied in Ossendrecht ligt aan de voet van de Brabantse wal, de overgang van lage kleigrond en hoge zandgrond. Vanuit de hoge wal wordt water ondergronds opgestuwd naar de lage polder waar het als kwelwater naar de oppervlakte komt.
Samen met waterschap Brabantse Delta en de provincie is gewerkt aan de hydrologie. Om het schone kwelwater vast te kunnen houden plaatste Natuurmonumenten stuwen in de slootjes. Door de vernatting heeft de verdwenen flora en fauna weer kans gekregen om zich te vestigen. Het is een gebied met een rijke cultuurhistorische waarde. Kees Akkermans zal met zijn kennis als natuurgids weten te attenderen op de pracht van de bloemrijke graslanden en rietkragen.


Er zijn geen kosten aan verbonden en iedereen is welkom.


 

Vertrek ter plaatse om 09.00 uur op de splitsing De Maareberg en Peerenbergscheweg in Ossendrecht.
 

 

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
de parkeerplaats Visdonk Lodge, Rozenvendreef 2 in Roosendaal
Kosten: 
Meerijkosten: € 3,00
Contactpersoon: 
Excursiecommissie; Mail: excursiecommissie@roosendaal.knnv.nl
Vindt plaats in: 
Geschikt voor kinderen: 
Ja

Deel deze pagina