Welke activiteiten kunnen wij u bieden

 

Beste leden en andere belangstellenden

Het kabinet heeft allerlei maatregelen genomen m.b.t. het Coronavirus.

Een van deze maatregelen is om geen groepsaktiviteiten meer te organiseren. Het wordt aangeraden om de sociale contacten tot een minimum te beperken.

Hierdoor zijn al onze activiteiten per direct gestopt.

Dit heeft betrekking op lezingen, wandelingen en vergaderingen.

We wachten de verdere ontwikkelingen af om te komen tot het besluit om alles weer te hervatten.

 Hopende u hiermede voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik

 

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur

Johan de Graaf

Webmaster/Penningmeester

Elke 2 weken een excursie op zondagochtend in een natuurgebied in Nederland of België.
Lezingen, foto- en praktijkavonden in het winterseizoen (tweewekelijks op dinsdagavond van september t/m maart)
Determinatie- en snuffelavonden; actieve en leerzame avonden in de winter (tweewekelijks op dinsdagavond van september t/m maart
In de periode Hemelvaart/Pinksteren een natuurvakantie in Nederland of België. Verblijf op een camping of in een bungalowpark
Meehelpen met de Beheerwerkgroep in het winterseizoen van september tot maart
Deelname aan werkgroepen;

 

 

Deel deze pagina