Datum: 
dinsdag 28 januari 2020 20:00
Type activiteit: 
Vergadering

Het bestuur nodigt je uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 28 januari 2020. Je bent welkom vanaf 19.30 uur voor een kopje koffie of thee. De vergadering begint om 20.00 uur. 

Agenda:
1. Opening, mededelingen, berichten van verhindering en vaststellen agenda
2. Verslag algemene ledenvergadering 29 januari 2019
3. Jaarverslag secretaris 2019
4. Jaarverslag penningmeester 2019
5. Verslag kascontrolecommissie 2019
6. Benoemen kascontrolecommissie 2020
7. Bestuur: Stella Wesel en Huub Claessen zijn aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar voor een volgende termijn van 4 jaar.
8. Redactie Oude Ley: Rob Vereijken heeft aangegeven na 40 jaar te stoppen met de eindredactie van de Oude Ley. Hij heeft een opvolger gevonden in Marlieke van Woerkom. Het bestuur stelt voor hiermee in te stemmen. 
9. Plannen 2020-2021
10. Begroting 2020
11. Vaststellen afgevaardigde(n) beleidsraad en VV in 2020
12. Vaststellen ALV in 2021: voorstel 26 januari 2021
13. Rondvraag

In de pauze bieden we je een drankje aan.
Na de pauze krijg je in vogelvlucht een indruk van de activiteiten in 2019. Dit wordt verzorgd door de excursiecommissie en enkele werkgroepen.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg.
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina