Datum: 
zaterdag 16 maart 2019 09:00 tot 14:00
Type activiteit: 
Excursie

De Maat is aangeduid als Europees Vogelrichtlijngebied én Europees
Habitatrichtlijngebied. De volledige oppervlakte is officieel erkend als natuurreservaat.
Naast algemene broedvogels en overwinteraars hebben ook zeldzamere soorten als IJsvogel, Blauwborst, Wespendief en Havik hier hun vaste stek. Af en toe kun je een zeer zeldzame gast aantreffen, zoals een Visarend op najaarstrek. Verder herbergt De Maat de rijkste libellenfauna van Vlaanderen. Ruim 40 soorten kan je er aantreffen, waaronder zeldzame uitschieters als de Bandheidelibel, de Kempische heidelibel en de Gewone bronlibel. Tijdens zwoele voorjaarsavonden kun je hier luisteren naar prachtige concerten van roepende Rugstreeppadden. In de groep van amfibieën en reptielen vermelden we verder de Hazelworm, Heikikker en 3 soorten salamanders.
De flora is al even indrukwekkend. Typisch Kempische planten als Moeraswolfsklauw, zonnedauw en blaasjeskruid komen hier voor naast de kalkminnende bewoners van de wateringen, waaronder sleutelbloem, Herfsttijloos en vrouwenmantel.

Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Pieter Müller (013-4678438 of email pmueller@xs4all.nl).

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats Spar Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg.
Contactpersoon: 
Pieter Müller (013-4678438 of email pmueller@xs4all.nl)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina