Datum: 
zaterdag 17 februari 2018 09:00 tot 15:00
Type activiteit: 
Excursie

Het Markiezaat is bijna 1850 hectare groot en ligt ten zuidwesten van Bergen op Zoom. Het natuurgebied bestaat uit een ondiep, afgesloten meer met daar omheen schorren en slikken. Sinds de scheiding van de Oosterschelde in 1983 is het Markiezaat een brak meer dat steeds meer verzoet. Het gebied wordt gekenmerkt door overgangen: van nat naar droog, van zoet naar zout, van voedselarm naar voedselrijk en van kaal naar begroeid. Juist door die overgangen komen veel verschillende vogels op het gebied af. Tal van soorten weide-, water- en kustvogels maken als broedvogel, doortrekker of wintergast gebruik van het gebied. In het laatste decennium nemen de struweel- en bosvogels sterk toe en breiden de moerasvogels zich uit. Kustvogels vertonen daarentegen een dalende trend als gevolg van verzoeting en vegetatiesuccessie. Runderen en IJslandse paarden zorgen er met hun vraat en tred voor dat het gebied niet helemaal dichtgroeit.

KNNV-excursies en -avonden zijn in principe bestemd voor KNNV-leden. Wilt u ter kennismaking deelnemen, maar bent u geen lid, neem dan contact op met onderstaande contactpersoon. U bent van harte welkom.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg.
Kosten: 
U betaalt een kleine vergoeding aan degene met wie u meerijdt.
Contactpersoon: 
Stella Wesel (tel: 06-27055446 of email: swesel287@gmail.com)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina