Datum: 
zondag 2 juni 2019 11:00 tot 16:00
Type activiteit: 
Excursie

We hebben onze zuiderburen uitgenodigd om samen met hen te wandelen over de Regte Heide en door het Riels Laag. Tijdens deze wandeling zal de aandacht liggen bij het landschap en de vogels. De Regte Heide is gelegen op een brede dekzandrug die de water-scheiding vormt tussen de Oude Ley en de Poppelse Ley. (zoz)
De Regte Heide grenst aan het nog nauwelijks gestoorde beekdal van de Oude Ley. Het betreft hier een zeer zeldzame overgang van hoge, droge en voedselarme zandgrond naar het lage voedselrijke beekdal. Ook cultuurhistorisch is het gebied van groot belang. Op deze overgang liggen zes grafheuvels uit de Vroege- en Midden-bronstijd. Het noordelijke gedeelte van het beekdal heeft de laatste jaren weer zijn ‘oorspronkelijke’ loop terug gekregen. Enkele akkers worden hier door het Brabants Landschap weer ingezaaid met Rogge of wisselend braak gelegd. In het zuidelijk gedeelte van de Regte Heide heeft onze plagwerkgroep stukjes heide geplagd. Dit moeizame werk heeft o.a. geresulteerd in het ontluiken van planten als Beenbreek, zonnedauw en Klokjesgentiaan.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats bij het Klooster Nieuwkerk in Goirle. Adres: Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle.
Contactpersoon: 
Varno Morseld (013-5347801 of vmorseld@wxs.nl).
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina