Datum: 
maandag 28 oktober 2019 09:00 tot 13:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling

Natuurgebied De Grijze Steen vormt een overgangsgebied tussen de Landschotse Heide en het dal van de Groote Beerze. We zien hier een wisselend landschap: open heide, akkerland, laaggelegen bossen en de beek. Langs de Groote Beerze liggen graslanden en een vogelakker, een met graan en bloemen ingezaaid stuk, die de boerenlandvogels helpt in hun voortbestaan. Deze akker is omzoomd door struikgewas en boomgroepen. In het najaar is dit een voedselrijke plek voor Keep, Vink, Groenling, Geelgors, Patrijs, Torenvalk, Boompieper en Boomklever. Waterschap De Dommel is dit beekdal aan het herinrichten. Doel is verdroging tegen gaan, kwetsbare natuur te herstellen en wateroverlast te beperken. Maatregelen: meer meanders in de Beerze. Zo wordt de waterafvoer meer gedoseerd. Om verdroging tegen te gaan en de bossen langer nat te houden worden zijslootjes afgedamd, waardoor lokaal het peil van het grondwater wordt verhoogd. Door plaggen of maaien kunnen de zeldzame blauwgraslanden zich herstellen en verder ontwikkelen door verschraling van de bodem. Gedurende natte jaargetijden kan het drassig zijn, waterdichte wandelschoenen zijn dan ook aan te raden.

Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Mirjam Sikkers (06-82595787 of msikkers@planet.nl).

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats Aldi Spoordijk / Doornbossestraat, Tilburg.
Contactpersoon: 
Mirjam Sikkers (06-82595787 of msikkers@planet.nl)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina