Datum: 
zaterdag 17 juni 2017 08:30 tot 16:00
Type activiteit: 
Excursie

Langs de Kleine Nete ligt een aantal natuurparels waaronder de Steenbeemden en het Viersels Gebroekt. De vroegere vloeibeemden herbergen zeldzame dieren en planten van waterrijke gebieden. In het deelgebied ‘t Zomerklokje groeit de plant met dezelfde naam die wat lijkt op een sneeuwklokje en erg zeldzaam is. De slingerende oerkempense rivier bepaalt het landschap van bloemrijke graslanden en ruigten, venige moerassen en mysterieuze broekbossen. In de vallei werd net een LIFE-project afgerond en is de natuur in herstel. Mogelijk zie je her en der nog sporen van de beheerwerken. De Netevallei herbergt ook nog populaties van een aantal zeldzame soorten zoals de rivierdonderpad en de beekprik. Vogels die we er aan kunnen treffen zijn blauwborst, nachtegaal, wintertaling rietgors, goudhaan, kwak, blauwe reiger, ijsvogel, parelhoen en nog veel meer. Ook de bever is er present. Je vind er ook planten die graag groeien op heel natte plaatsen langs kleine rivieren zoals bijvoorbeeld moesdistel, lange ereprijs en moeraskartelblad.

KNNV-excursies en -avonden zijn in principe bestemd voor KNNV-leden. Wilt u ter kennismaking deelnemen, maar bent u geen lid, neem dan contact op met onderstaande contactpersoon. U bent van harte welkom.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats bij de Spar. Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. Afstand: 130 km v.v.
Kosten: 
reiskosten
Contactpersoon: 
In verband met vervoer opgave vóór 10 juni bij Pieter Müller (013-4678438 of pmueller@xs4all.nl).
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina