Datum: 
zondag 17 januari 2021 10:00 tot 15:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling


In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij Stella Wesel 06-27055446 of email: excursies@tilburg.knnv.nl. Je kunt je aanmelden van 9 t/m 15 januari.
Maak je gebruik van carpoolen denk dan aan het mondkapje. 

Landgoed Wellenseind is een relatief jong landgoed met bijzondere kenmerken. Eén van die kenmerken is de grote landschappelijke gevarieerdheid. De twee meanderende beken de Reusel en de Raamloop, die in het noordelijk deel van Wellenseind bijeenkomen, zijn de kern van het geheel. De beekdalen, gelegen tussen dekzandruggen en beboste stuifzanden, geven een mooi beeld van hoe vroeger grote delen van Noord-Brabant er uit hebben gezien. Ze verlenen het gebied een grote aardkundige en historische betekenis. De broekbossen, rabatten en watersystemen in de beekdalen vormen één van de parels van het landgoed. Gesteld kan worden dat Landgoed Wellenseind een gaaf bewaard gebleven gebied is, waar vrijwel alle landschapstypen die vanouds kenmerkend waren voor de Kempen, op een relatief kleine oppervlakte bij elkaar komen. De hoogteverschillen en de aanwezigheid van zowel natte als droge gebieden, zorgen samen met de afwisseling van dicht bos, open heide, akkers, weilanden en vijvers voor deze variatie. We starten deze wandeling met een kopje koffie bij den Bockenreyder en we sluiten traditioneel af met een lekker hapje eten naar eigen voorkeur mits de coronamaatregelen dit toestaan. 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats Aldi Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. Voor wie rechtstreeks gaat: Den Bockenreyder, Dunsedijk 3 Esbeek. Je kunt je aanmelden bij Stella van 9 t/m 15 januari.
Contactpersoon: 
Stella Wesel 06-27055446 of email: excursies@tilburg.knnv.nl
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina