Datum: 
vrijdag 14 augustus 2020 09:00 tot 12:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling

‘Brand’ komt van brandstof. Oorspronkelijk lag hier namelijk veen, dat rond 1300 helemaal is afgegraven om te verbranden. Na die periode is De Brand beplant met eikenbos en zijn er in de 20ste eeuw weilandjes aangelegd. Het gebied is nu een afwisseling van bloemrijke weides en vochtige bossen. In dat natte bos komen allerlei bijzondere planten (bosanemoon, draadgentiaan, bospaardenstaart), vlinders (grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogelvlinder) en vogels (wielewaal, middelste bonte specht) voor. Ook is het gebied zeer rijk aan amfibieën, waaronder kamsalamander en poelkikker. Al die natuur is te danken aan water.
Om de gewenste natuur te behouden, dan wel terug te laten keren moest het gebied meer en langer water vasthouden en de waterkwaliteit worden verbeterd. Daarvoor is o.a. de Zandleij in het midden van De Brand afgedamd met leemdammen en zijn er sommige duikers in de Zandkantse Leij vervangen door bruggen en zijn er automatische stuwen gebouwd. Al het water stroomt nu alleen nog door de Zandkantse Leij.

Vooraf aanmelden verplicht
In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij Stella Wesel (06-27055446 of email: excursies@tilburg.knnv.nl). Vanwege de 1,5 m maatregel is de groepsgrootte beperkt en kan het dus zijn dat je niet mee kunt omdat het maximaal aantal deelnemers bereikt is. Misschien herhalen we de wandeling en dan kun je mogelijjk alsnog mee.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Horecagelegenheid De Kat, Schoorstraat 37, Udenhout.
Contactpersoon: 
Stella Wesel (06-27055446 of email: excursies@tilburg.knnv.nl)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina