Datum: 
vrijdag 12 juli 2019 09:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling

Langs de Mark, ten oosten van het recreatiedomein De Mosten, vind je het natuurgebied de Aschputten. Het gebied bestaat uit droge tot vochtige graslanden en poelen. In de Aschputten zie je goed hoe de Markvallei eruit zag voor ze rechtgetrokken werd in de jaren ’70. Het gebied ligt op een rij duinen die zich vroeger over een afstand van 2 tot 3 km uitstrekte op de flank van de vallei. De ruggen van die duinen werden de Aschputtenbergen genoemd. Aan de stuw op de Mark broeden elk jaar Grote gele kwikstaarten en op de weidepalen verdedigen Roodborsttapuiten hun territorium. In de poelen vind je Poelkikkers, Vinpoot- en Alpenwatersalamanders. Tijdens de zomermaanden kan je de dieren gadeslaan vanaf een steiger bij een van de poelen. Het water van de poelen trekt ook verschillende libellensoorten en zeldzame planten, zoals de Pilvaren, aan.

De eindtijd van de wandeling is onbekend.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats Spar Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg.
Contactpersoon: 
Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Pieter Müller (013-4678438 of pmueller@xs4all.nl).
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina