Datum: 
vrijdag 13 juli 2018 09:00 tot 12:30
Type activiteit: 
Natuurwandeling

Tussen de Strijbeekse Heide en Strijbeekse Beek ligt het Goudbergven, omgeven door een paraboolduin dat 5-6 meter boven het landschap uitsteekt. Kenmerkend voor het Goudbergven zijn de vele Waterlelies, die een waar tapijt over het water vormen. Maar ook zeldzame planten zoals Veenpluis, Kleine veenbes, Ronde zonnedauw, Kleine zonnedauw, Lavendelhei, Klokjesgentiaan, Beenbreek, Moeraswolfsklauw, Tandjesgras en Pilzegge komen hier voor. Van de vogels kunnen we Buizerd, Havik, Torenvalk, uilen, Nachtzwaluw, Boompieper, Houtsnip, Gekraagde roodstaart en Bonte vliegenvanger aantreffen. De vennen worden bewoond door verschillende ganzen, de Wilde eend en de Kuifeend. In de aanwezige vennen en laagtes komen amfibieën als Bastaardkikker, Gewone pad, Vinpoot- en Alpenwatersalamander voor. Op de zandpaden laat de Levendbarende hagedis zich regelmatig bewonderen. Het gebied is ook zeer rijk aan insecten. Dagvlinders zoals Groentje, Bont dikkopje hebben hier samen met libellen zoals Venwitsnuit en Koraaljuffer hun leefgebied. Tijdens het wandelen kun je Heidesabelsprinkhanen, maar ook bosmieren met hun metershoge nesten tegenkomen.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats Spar Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg.
Contactpersoon: 
Pieter Müller (013-4678438 of pmueller@xs4all.nl).
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina