Datum: 
zaterdag 6 juli 2019 07:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling

Helder water, dicht moerasbos en drassige groene weiden tussen Amsterdam en Hilversum. Zeldzame dieren als de Otter en Purperreiger voelen zich helemaal thuis in dit beschermde natuurgebied. Het Naardermeer bestaat uit enkele grote en kleinere meren, verbonden door vaarten en smalle sloten. Eromheen liggen moerasbossen en weilanden met ondiepe plassen. Allerlei dieren en planten profiteren van deze natte omstandigheden. In het gebied broeden meer dan 75 soorten vogels. Een eeuw geleden wilde de gemeente Amsterdam een vuilstortplaats maken van het gebied. Daartegen kwamen natuurbeschermers Jac. P. Thijsse en Eli Heimans in verzet. Ze richtten in 1905 de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten op en kochten het Naardermeer voor 160.000 gulden. De Otter is na vijftig jaar afwezigheid weer gezien
Ook Ringslangen, Reeën, Vossen en Hazen en zelfs de Das maken volop gebruik van de nieuwe natuurverbindingen.

Vertrek om 7.00 uur. Voor deze excursie wordt de hele dag uitgetrokken.

I.v.m. regelen van de boot aanmelden vóór 8 juni.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Wagnerplein Tilburg, verzamelen voor de ingang van zwembad de Drieburcht.
Contactpersoon: 
Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Stella Wesel (06-27055446 of excursies@tilburg.knnv.nl).
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina