Datum: 
zaterdag 8 juni 2019 08:00 tot 15:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling

In een verre uithoek van Vlaanderen, op de grens van Bree en Bocholt, rijgen de natuurgebieden zich aan elkaar, als parels aan de Abeek. Samen met het Stamproyerbroek en het Smeetshof vormt Sint-Maartensheide - De Luysen het grenspark Kempenbroek, een meer dan 11.000 ha groot grensoverschrijdend netwerk van natuurgebieden. Zoals veel plaatsen in Limburg kent de Sint-Maartensheide een verleden als uitgestrekte heide. Naast restanten van de heide vind je hier nu een mix van bos, weilanden en akkers. Natuurpunt Bree heeft sterk ingezet op kleinschalige landschapselementen door houtwallen, struwelen en poelen aan te leggen.

Het resultaat is een gevarieerd landschap vol structuur dat kieskeurige gasten, zoals de Grauwe klauwier en de Boomkikker aantrekt. Sint-Maartensheide - De Luysen is één van de soortenrijkste libellengebieden van Vlaanderen. De zeldzame Grote oeverspin komt behalve hier maar op één andere plaats in Vlaanderen voor. Bijzondere fladderaars als de Kleine parelmoervlinder, Grote weerschijnvlinder en Kleine ijsvogelvlinder voelen zich hier ook thuis. Vanuit de kijkhutten in de Sint-Maartensheide kun je ongezien watervogels zoals de Zwarte stern, waarnemen. De Luysen is één van de topvogelgebieden van Vlaanderen, voor soorten van open water en moerassen. Onder andere Snor, Roerdomp, Houtsnip en Watersnip broeden er. Visarend en Grote zilverreiger overwinteren hier of pleisteren er tijdens de trek.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats Spar Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg.
Contactpersoon: 
In verband met vervoer (wel of geen auto) aanmelden bij Pieter Müller (013-4678438 of pmueller@xs4all.nl).
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina