Datum: 
zaterdag 21 november 2020 08:55 tot 13:00
Type activiteit: 
Excursie


In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij Stella Wesel 06-27055446 of email: excursies@tilburg.knnv.nl.
Vergeet je mondkapje niet want we reizen per trein.

Een broek is een laaggelegen gebied dat nat blijft door opwellend grondwater, kwel. In Brabant loopt het land af van zuid naar noord. Het water van de Dommel wordt in het Bossche Broek tot staan gebracht bij de rivierklei van de Maas. Zo komt 's-Hertogenbosch aan haar moerassige omgeving. Gelukkig zijn plannen voor een villawijk hier (1934) nooit gerealiseerd, want een stadsfront waar de stad onmiddellijk grenst aan de natuur komt in Nederland nergens voor.
De soortenrijkdom is groot. Door het kwelwater komen bijzondere planten voor. Karakteristieke planten zijn o.a. echte koekoeksbloem, grote ratelaar, grote pimpernel, kale jonker, watergentiaan en waterviolier. De weilanden, wateren, rietkragen, graslanden en voedselarme hooilanden maken het Bossche Broek tot een belangrijk weide-en moerasvogelgebied. Hier komen o.a. kievit, graspieper, fitis, rietgors, blauwborst, kleine karekiet, grutto en watersnip voor. Ook worden regelmatig ree├źn gezien.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Centraal Station Tilburg we reizen per trein. De trein vertrekt om 9.03 uur.
Contactpersoon: 
Stella Wesel 06-27055446 of email: excursies@tilburg.knnv.nl
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina