Datum: 
zaterdag 24 oktober 2020 09:00 tot 13:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling


In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij Mirjam Sikkers 06-82595787 of email: msikkers@planet.nl.
Maak je gebruik van carpoolen denk dan aan het mondkapje.

De Reuselse Moeren is een natuurgebied in eigendom van Staatsbosbeheer. Het ligt ten zuiden van het dorp Reusel, tegen de Belgische grens. Het is een afgegraven hoogveengebied. Nu ziet men nog sporen van hoogveen en daar groeien kleine veenbes, beenbreek, klokjesgentiaan, veenmossen en kleine zonnedauw. Verder bevindt zich hier vochtige heide, droog naaldbos en berkenbos. Op de vennen worden dodaars en geoorde fuut gezien, in het bos zwarte specht en kuifmees. De Vaartloop, eens gegraven ter afwatering van het veen, is tegenwoordig voorzien van een aantal stuwen. Aldus wordt het water vastgehouden waardoor het grondwaterpeil niet te laag wordt.
Vandaag is Ben Akkermans onze gids.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats Aldi Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg.
Contactpersoon: 
Mirjam Sikkers 06-82595787 of email: msikkers@planet.nl
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina