Datum: 
vrijdag 3 april 2020 09:00 tot 13:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling

De Bleeke Heide wordt door Staatsbosbeheer beheerd als een weidevogelgebied. Het is gelegen in het Chaamsche Bekengebied. Het beheer van de poelen, bramenstruwelen en houtwallen gebeurt in samenwerking met de plaatselijke Natuurvereniging. De water-stand wordt door een stuw kunstmatig hoog gehouden waardoor de lagere gedeelten langer vochtig blijven. In de zomer broeden hier veel weidevogels en in de winter wordt het gebied bezocht door trekvogels, o.a. ganzen en steltlopers. De poelen en vennen bieden onderdak aan amfibieën. Op het hoge gedeelte is graan ingezaaid wat gunstig is voor akkervogels. In de winterperiode is rust een van de belangrijkste voorwaarden voor de trekvogels en dus is het pad rondom de Bleeke Heide dan niet toegankelijk. Daar staat tegenover dat je er van 15 maart tot 15 november heerlijk kunt wandelen en de vogels van alle kanten kunt observeren. Let daarbij vooral in de winter op de Slechtvalk die vaak in een van de bomen zit om zijn prooi te observeren voor hij toe slaat. In deze periode gebruiken de Toendra rietganzen de plassen als slaapplaats. Vanuit de vogelkijkhut (gluurmuur) heb je een goed overzicht over de Bleeke Heide.

Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Mirjam Sikkers (06-82595787 of msikkers@planet.nl).

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg.
Contactpersoon: 
Mirjam Sikkers (06-82595787 of msikkers@planet.nl)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina