Datum: 
vrijdag 13 november 2020 09:00 tot 13:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling


In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij Mirjam Sikkers 06-82595787 of email: msikkers@planet.nl.
Maak je gebruik van carpoolen denk dan aan het mondkapje. 

De Bleeke Heide wordt door Staatsbosbeheer beheerd als een weidevogelgebied. Het is gelegen in het Chaamsche Bekengebied. De graslanden worden beweid door vee van boeren uit de directe omgeving. Het beheer van de poelen, bramenstruwelen en houtwallen gebeurt in samenwerking met de plaatselijke Natuurvereniging. De waterstand wordt door een stuw kunstmatig hoog gehouden waardoor het gebied langer het water vast kan houden. In de zomer broeden hier vele weidevogels en in de winter wordt het gebied bezocht door trekvogels, o.a. ganzen en steltlopers. De poelen en vennen bieden onderdak aan amfibieën als kikkers en salamanders. Op het hoge gedeelte is graan ingezaaid wat gunstig is voor akkervogels. In de winterperiode is rust een van de belangrijkste zaken voor onze trekvogels en dus is het pad rondom de Bleeke Heide dan niet toegankelijk. Daar staat tegenover dat je er van 15 maart tot 15 november heerlijk rond kunt wandelen en de vogels van alle kanten kunt observeren. Let daarbij vooral in de winter op de slechtvalk die vaak in een van de bomen zetelt om zijn prooien te observeren voor hij toe slaat. In deze periode gebruiken de toendrarietganzen de plassen als slaapplaats. Vanuit de vogelkijkhut (gluurmuur) heb je een goed overzicht over de Bleeke Heide. 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats Aldi Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. Ga je rechtstreeks dan in Chaam afslag Ulicoten. Bij kruising met Oude Bredasebaan rechtsaf. Aan de linkerkant zie je al snel een P. Daar begint de wandeling.
Contactpersoon: 
Mirjam Sikkers 06-82595787 of email: msikkers@planet.nl
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina