Datum: 
zaterdag 7 december 2019 09:00 tot 13:00
Type activiteit: 
Excursie

De grote Rielsche Heide is een landbouwgebied waar al een aantal jaren een collectief beheer wordt gevoerd door Brabants Landschap en de ZLTO. In eerste instantie was de samenwerking gericht op een goed weidevogelbeheer. Na 2016 is er meer aandacht gekomen voor randenbeheer en struweel, gericht op akker- en struweelvogels. Veel vogels foerageren op de bloemrijke akkerranden en struwelen. Denk daarbij aan Kneu, Geelgors, Veldleeuwerik, Groenling, Paapje, Roodborsttapuit en vele vinken. Het is dus aan te raden om je verrekijker mee te nemen.

Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Stella Wesel (06-27055446 of excursies@tilburg.knnv.nl).

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerterrein Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg
Contactpersoon: 
Stella Wesel (06-27055446 of excursies@tilburg.knnv.nl)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina