Datum: 
zaterdag 17 maart 2018 09:00 tot 12:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling

Natuurgebied de Regte Heide is een terrein met hoge en lage reliëfjes met heide, moerassig beekdal, loof- en naaldbossen. Het gebied wordt omringd door het beekdal van de Oude Leij in het westen en in het oosten het beekdal van de Poppelsche Leij. De overgang van de heide naar beekdal is over een lengte van 3 km ongeschonden. Dat levert voor Brabant spectaculaire hoogteverschillen op van wel 5 meter. Je hebt een mooi uitzicht op die beekdalen vanaf de ‘Vijfberg’: een reeks grafheuvels uit de Bronstijd (2000-700 vóór Christus). De heuvels zijn een spoor van een nederzetting (hutten, akkertjes) uit die tijd. In de jaren ‘30 zijn ze opgegraven. Er kwamen toen allerlei grafgiften aan het licht, zoals bijlen, dolken, knopen en kralen. Het beheer op de Regte Heide bestaat uit plaggen (afgraven bovengrond), maaien en schapenbegrazing en het verwijderen van opkomende dennen. Hiermee houden we de heide in stand. We worden er voor beloond met Klokjesgentianen en de Gentiaanblauwtjes die er in juni omheen fladderen.

Het beekdal, dat door de Oude Leij wordt gevormd in het westen van de Regte Heide, heet ook wel Riels Laag en biedt een scherp contrast ten opzichte van de droge heide. Een walhalla voor bijzondere flora en fauna.

KNNV-excursies en -avonden zijn in principe bestemd voor KNNV-leden. Wilt u ter kennismaking deelnemen, maar bent u geen lid, neem dan contact op met onderstaande contactpersoon. U bent van harte welkom.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg.
Kosten: 
U betaalt een kleine vergoeding aan degene met wie u meerijdt.
Contactpersoon: 
Stella Wesel (tel: 06-27055446 of email: swesel287@gmail.com)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina