Datum: 
vrijdag 13 december 2019 09:00 tot 14:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling

De Zonzeelse Polder is gelegen tussen Zevenbergschen Hoek en Wagenberg. Ruim 10 jaar geleden heeft Staatsbosbeheer hier 100 ha grasland aangekocht met de bedoeling om dit gebied in te richten als weidevogelgebied. In overleg met het Waterschap is het waterpeil verhoogd. Ook zijn met de pachters afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop het vee de wei in gaat, wanneer er gemaaid wordt en dat er slechts licht bemest mag worden. Deze combinatie geeft een goed ontwikkelde bodemfauna, die weer als voedsel moet dienen voor broedende Grutto’s en Tureluurs en trekkende Goudplevieren en Wulpen. ’s Winters vertoeven er weer flinke aantallen ganzen en Smienten in de dan plas-dras staande weilanden. Vorig jaar is hier in de winter even een aantal Dwergganzen waargenomen. Het gebied is trouwens ook om andere redenen de moeite waard. Zo komen hier ook de Rugstreeppad en de Heikikker voor, vooral het voorkomen van de laatste hangt samen met de aanwezigheid van veen in de ondergrond. Samen met Hennie de Graaf, die de Zonzeelse Polder regelmatig bezoekt, maken we een wandeling door het gebied.

Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Stella Wesel (06-27055446 of excursies@tilburg.knnv.nl).

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Wagnerplein Tilburg bij de Drieburcht. Het is dan markt met in de ochtend voldoende parkeergelegenheid; maar ga staan voor de ingang van het zwembad
Contactpersoon: 
Stella Wesel (06-27055446 of excursies@tilburg.knnv.nl)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina